Zberom EPS odrezkov k lepšiemu životnému prostrediu

Novinky pridané 25. januára, 2017


Saint-Gobain Weber sa v rámci projektu Habitat spolu s ISOVEROM usilujú o ochranu životného prostredia prostredníctvom zberu a recyklácie nepoužiteľných polystyrénových odrezkov.

Touto ekologickou aktivitou chceme spoločne poukázať na dôležitosť ochrany životného prostredia a podnietiť u zákazníkov aktívny záujem o to podieľať sa na tom spolu s nami. A to úplne jednoducho. Stačí keď budú od začiatku realizácie odkladať všetky nepoužiteľné odrezky polystyrénu do špeciálnych vriec, ktoré im budú poskytnuté. Zozbierané odrezky spoločnosť Isover zrecykluje a použije pri výrobe ďalších svojich produktov. Výhodou pre zákazníka tak bude ušetrený nie len jeho čas ale aj peniaze.

Veríme, že sa nám touto ekologickou aktivitou podarí prispieť k tvorbe lepšieho životného prostredia a že sa do toho zapojíte spolu s nami.

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že pri zateplení priemerne veľkého panelového domu sa spotrebuje?

28 000 kg lepiacej a stierkovacej hmoty 25 000 ks kotiev 4 200 m2 sklotextilnej mriežky 800 kg penetračného náteru 12 800 kg tenkovrstvovej omietky