Poznáme víťazky národného kola Saint-Gobain Architecture Student Contest 2023

1. miesto Národné kolo Saint-Gobain Architecture Student Contest 2023

 

Slovensko budú v medzinárodnom kole 18. ročníka Saint-Gobain Architecture Student Contest 2023 v Lisabone reprezentovať Sandra Blaškovičová a Martina Bežová, študentky Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Podľa odbornej poroty práve ich práca predstavovala najprepracovanejší návrh vo všetkých požadovaných aspektoch súťaže. Porota zároveň ocenila minimalistické farebné zjednotenie fasád, verejného priestoru, materiality stavieb a komplexný návrh interiérových expozícii vrátane novotvarov drobnej architektúry. 

 

Víťazný návrh

 

Nádejní architekti/ky a stavbári/ky mali v rámci súťaže za úlohu pripraviť návrh na revitalizáciu územia v lisabonskej štvrti Boavista. Na vymedzenom pozemku, v jednom z pôvodných historických objektov mali navrhnúť galériu audiovizuálneho umenia, novú rezidenčnú budovu s podzemným parkovaním a tiež vypracovať návrh prepojenia územia s vonkajšími zelenými verejnými plochami s voľnočasovým využitím. Tie majú umožňovať prechod mestskou štvrťou a napojenie na susediace ulice. Galéria má prispieť k propagácii Lisabonu ako mesta pre film a fotografiu na národnej i medzinárodnej úrovni.

 

Víťazný návrh

 

Cieľom súťaže, ktorá sa koná pod záštitou značky ISOVER, člena Skupiny Saint-Gobain, je podporiť kreatívny prístup ku konceptom energeticky nenáročných a trvalo udržateľných budov s nízkymi emisiami CO2 a pomôcť účastníkom súťaže zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov s použitím riešení Saint-Gobain.