Saint-Gobain riešenia pre moderné drevostavby

Saint-Gobain riešenia pre moderné drevostavby

 

Drevostavby mali na Slovensku dlhší čas trochu „pošramotený“ imidž. Zvlášť
v začiatkoch chýbali výrobcom znalosti a skúsenosti s takýmto typom konštrukcie. Príležitostne sa stále objavujú zhotovitelia, ktorí ponúkajú konštrukcie, ktoré nespĺňajú dnešné normové štandardy. Certifikácia Multi Comfort je pre koncového zákazníka predpokladom, že projekt neobsahuje skryté chyby, ktoré môžu mať pre drevostavbu fatálne následky. Častou chybou býva kondenzácia vodných pár v konštrukcii kvôli nesprávnemu návrhu vrstiev, alebo znížený akustický komfort – jednoducho počuť z izby do izby.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o riešenia Saint-Gobain a certifikácii Multi Comfort pre moderné drevostavby, prečítajte si našu novú brožúru.