Skupina Saint-Gobain vykázala za rok 2021 rekordné výsledky v hospodárení

Skupina Saint-Gobain vykázala za rok 2021 rekordné výsledky v hospodárení

 

Čisté príjmy opakovane rástli, medziročne cez 90 %. V roku 2021 zaznamenala Skupina Saint-Gobain rekordný organický rast, 18,4 %. Prevádzkové príjmy dosiahli 4 507 miliónov EUR a marža v priebehu troch rokov narástla na 10,2 %. Opakované čisté príjmy Skupiny dosiahli celkom 2 815 miliónov EUR, čo je nárast o 91 % oproti roku 2020. Voľný cash flow vzrástol oproti roku 2019 o 56 % na 2 904 miliónov EUR. Svetovému lídru v ľahkých konštrukciách a udržateľnom stavebníctve sa darilo plniť aj záväzky voči životnému prostrediu. Udržateľné riešenia v súčasnej dobe predstavujú 72 % príjmov Skupiny.