Pozývame Vás na Týždeň zelených budov - ONLINE

Týždeň zelených budov - ONLINE

 

Jubilejný 10. ročník podujatia Týždeň zelených budov (Green Building Week) sa uskutoční v Bratislave v termíne 21. – 29. septembra 2020. Jeho súčasťou bude 6 samostatných tematických aktivít zameraných na rôzne cieľové skupiny – odbornú a laickú verejnosť, médiá i študentov stredných škôl. Aj tento rok sa Týždeň zelených budov koná súbežne so Svetovým týždňom zelených budov (World Green Building Week).

Hlavným cieľom Týždňa zelených budov je propagácia trvalo udržateľného rozvoja a výzva na zapojenie do spoločného úsilia o ochranu životného prostredia. Globálnym mottom podujatia je heslo „ActOnClimate“, ktoré Slovenská rada pre zelené budovy pretavila do výzvy #RiešimKlimatickúZmenu. „Každý z nás hrá úlohu v udržaní životného prostredia pre ďalšie generácie. Máme záväzky tak ako jednotlivci, aj ako zástupcovia firiem a mimovládnych organizácií, zástupcovia mediálnej obce, či predstavitelia štátov, aby sme v rámci svojich možností a kompetencií riešili klimatickú zmenu,“ vysvetľuje slovenské motto Hana Ovesná, výkonná riaditeľka Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC).

Poslaním podujatia je už po desiaty krát pripomínať význam spoločnej diskusie odbornej verejnosti, komunikácie voči širokej verejnosti a prijímania záväzkov firiem. „Práve stavebný segment je zodpovedný za 39% celosvetových energetických emisií uhlíka. Dekarbonizácia je jedným z kľúčových princípov boja proti klimatickej zmene. Uprednostňovanie materiálov a technológií budov s nízkymi až nulovými emisiami uhlíka je cestou k ochrane našej planéty,“ dodáva Marek Kremeň z certifikačnej spoločnosti EXERGY, ktorý sa na podujatiach Týždňa zúčastní ako moderátor Green Business Breakfast.

Slovensko sa zaviazalo, že do roku 2050 sa stane uhlíkovo neutrálnou krajinou. Od 1.1.2021 zároveň začína platiť pre stavbu i renováciu budov povinná energetická trieda A0 (úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie). Možnosti a výhody zeleného bývania i téma znižovania uhlíkovej stopy budú predstavovať nosné okruhy Týždňa zelených budov.

 

 Pozývame Vás na Týždeň zelených budov - ONLINE

 

V rámci Týždňa sa uskutočnia nasledovné aktivity:

  • 21. september 2020 - Green Business Club (Slávnostné otvorenie Týždňa zelených budov)
  • 22. september 2020 - Green Business Breakfast (SMART riešenia v budovách)
  • 23. september 2020 - Green Business Breakfast (Znižovanie uhlíkovej stopy)
  • 24. september 2020 - Green Business Breakfast (Zelené bývanie)
  • 25. september 2020 - Green Day 2020 (zábavno-náučný deň pre stredné školy)
  • 29. september 2020 - Medzinárodná odborná konferencia Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

 

Ide o našu spoločnú budúcnosť

Miroslav Zliechovec, Business Development Manager konceptu udržateľnej výstavby a bývania Multi Comfort v spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., hovorí o tom, prečo sa rozhodli stať generálnym partnerom a podporiť 10. ročník Týždňa zelených budov: „Lebo ide o našu spoločnú budúcnosť.... A určite preto, lebo je to pre nás logický krok. Saint-Gobain so svojimi divíziami Isover, Rigips, Weber, Ecophon, Glassolutions má udržateľnosť a zelené budovy vo svojej DNA a celosvetovo je jedným z lídrov v oblasti udržateľnosti a ekologického stavebníctva. Udržateľnosť vnímame cez tri základné aspekty  – environmentálny, ekologický a sociálny. Navonok v rámci ekológie vystupujeme prioritne s našimi produktmi a riešeniami. Tie sa snažíme vyrábať a dostávať na trh tak, aby boli čo najšetrnejšie a čo najmenej poškodzovali prostredie. Z pohľadu sociálneho aspektu je tu hlavný prístup k vytváraniu čo najkvalitnejších budov a okolitého prostredia.“