GREEN BUILDING SUMMIT 2022

GREEN BUILDING SUMMIT 2022

 

Cieľom konferencie bolo poskytnúť divákom inšpirácie a prípadové štúdie o udržateľných riešeniach a praktické skúsenosti zo zahraničia, ako renovovať staré budovy.

Takmer 180 účastníkov z rôznych kútov Európy sa zišlo 3.5.2022 v bratislavskom Poontone na medzinárodnej odbornej konferencii organizovanej Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC) v spolupráci so Slovenskou komorou architektov (SKA) GREEN BUILDING SUMMIT 2022. Konferencia sa primárne niesla v duchu udržateľnej obnovy budov a jej cieľom bolo priniesť inšpirácie a prípadové štúdie o udržateľných riešeniach a praktické skúsenosti zo zahraničia, ako renovovať staré budovy a vytvárať tak udržateľnú budúcnosť v architektúre a stavebníctve.

Saint-Gobain Slovensko, ktoré bolo generálnym partnerom tohto významného podujatia malo na konferencii dvojité zastúpenie. Kolegovia Tomáš Guniš, projektovo architektonický špecialista a kolega z Ameriky, Lucas Hamilton, manažér aplikovanej vedy o budovách dostali priestor k prezentácií prípadovej štúdie rekonštrukcie centrály Saint-Gobain v severnej Amerike. Táto rekonštrukcia je nielen environmentálne certifikovanou budovou, ale je živým laboratórium analýzy a štúdia vplyvu kvality vnútorného prostredia na kvalitu života užívateľov stavby.