Saint-Gobain pomáha: Daruj srdce 2022

Saint-Gobain pomáha: Daruj srdce 2022

 

Kúpou ozdoby na vianočný stromček v tvare srdiečka prispievali zamestnanci
v priebehu približne 2 týždňov tomuto združeniu na konkrétnu aktivitu, a to
na zakúpenie pomôcok potrebných pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím,
na podporu vzdelávacieho programu - príprava na zamestnanie.

Spoločnosť Saint-Gobain a jej zamestnanci sa rozhodli podporiť ZDRUŽENIE NA POMOC ĽUĎOM S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V SR.

Cena srdiečka bola dobrovoľná a bolo na každom, koľko prispeje. Zbierka vyvrcholila
na vianočnom večierku a sumu za predaj tombolových lístkov sme pripočítali k zbierke
v jednotlivých závodoch. Celkovo darovali naši zamestnanci združeniu 1 400,90 EUR. 

Spoločnosť Saint-Gobain prispela sumou 2 000 EUR a výsledná suma, ktorou podporíme toto Občianske združenie je vo výške 3 400,90 EUR.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a podporili ľudí, ktorí sú na pomoc a našu podporu odkázaní.