Saint-Gobain je partnerom súťaže „EMI 2024 STAVIAME BUDÚCNOSŤ“

Saint-Gobain je partnerom súťaže „EMI 2024 STAVIAME BUDÚCNOSŤ“

 

EMI 2024 je medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik - murár - inštalatér.

Súťaž sa koná 11. - 12. apríla 2024 na Strednej odbornej škole technológií a remesiel v Bratislave.

Program:

11. apríla 2024:

  ● 8:30 - 9:00 BOZP
  ● 9:00 - 9:30 Písomná časť - test
  ● 9:30 - 10:00 Slávnostné otvorenie súťaže
  ● 10:00 - 13:00 Praktická časť súťaže
  ● 14:00 - 17:00 Praktická časť súťaže

12. apríla 2024:

  ● 8:00 - 11:00 Praktická časť súťaže
  ● 11:00 - 12:00 Kontrola kvality prác, funkčné skúšky, Zasadnutie hodnotiacej komisie
  ● 12:00 - 13:00 Slávnostné vyhodnotenie súťaže

Súťaže sa zúčastní 6 trojčlenných družstiev žiakov stredných odborných škôl zo Slovenska a Česka.

Cieľom súťaže je:

  ● Poukázať na nevyhnutnosť kooperácie a prepojenia troch učebných odborov: elektromechanik - murár - inštalatér
  ● Zvýšiť záujem žiakov o tieto odbory
  ● Prezentovať zručnosti a vedomosti žiakov
  ● Motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju

Súťaž je rozdelená do dvoch častí:

  ● Písomná časť: test z odborných predmetov
  ● Praktická časť: družstvá musia postaviť podľa výkresu jednoduchú stavbu z tehál, namontovať elektroinštaláciu a vodoinštaláciu

Víťazom súťaže sa stane družstvo, ktoré dosiahne najlepší výsledok v oboch častiach.

Súťaž je financovaná z grantov a sponzorských darov.

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke: https://sostar.sk/emi-2024/

Dôležité dátumy:

  ● Slávnostné otvorenie súťaže: 11. apríla 2024 o 9:30
  ● Slávnostné vyhodnotenie súťaže: 12. apríla 2024 o 12:00

Sledujte súťaž naživo