Rigips a Isover na konferencii UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE

Rigips a Isover na konferencii UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE

 

Rigips ako jeden z hlavných partnerov konferencie.

Ako zodpovedná firma sa snažíme byť lídrom aj v takých témach ako je využívanie trvalo udržateľných materiálov. Preto sú mnohé naše výrobky vyrobené v prevažnej miere z recyklovaných materiálov, ktoré sú lokálne dostupné a po skončení životného cyklu sú opätovne recyklovateľné, čím sa akoby začína ich ďalšia životnosť. A preto sa opäť aj tento rok RIGIPS rozhodol zúčastniť konferencie pod názvom Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, a byť jedným z jej hlavných partnerov. Vydavateľstvo EUROSTAV organizovalo tento rok už 8. ročník tejto medzinárodnej konferencie. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Hlavnou témou konferencie bolo „hľadanie nových ciest“, nakoľko v odvetví slovenského stavebníctva prebieha výrazná transformácia. Zastarané legislatívne normy sú postupne nahradzované novšími, inovatívnejšími, efektívnejšími a zodpovednejšími voči ekonomike, prírode i ľuďom samotným. Zelené budovy sú výzvou a príležitosťou pre projektantov, architektov, investorov a pre firmy, ktorých správanie je zodpovedné, chcú byť súčasťou tejto transformácie a získať z nej. Odbornými garantmi konferencie boli prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. z fakulty Architektúry STU Bratislava a prof. Ing.Dušan Petráš, PhD. z SvF STU Bratislava. Skupina Saint-Gobain ako líder v oblasti stavebných materiálov citlivo vníma otázky šetrnejšieho prístupu k životnému cyklu budov. Hrdo sa hlási k súčasnému trendu a ako jeden z prvých priekopníkov optimalizuje všetky procesy spojené s dodávkami environmentálne šetrných produktov.

Saint-Gobain používa lokálne alebo recyklované suroviny, pracuje s vodou riediteľnými hmotami a usiluje sa o absolútnu zdravotnú neškodnosť všetkých svojich produktov. Profesor Ken Yeang prišiel na konferenciu na pozvanie divízie ISOVER. Prof. Ken Yeang je architekt, zakladateľ Ken Yeang Design Ltd., UK,Hamzah & Yeang, Malaysia je jedným z najvýznamnejších architektov z oblasti udržateľnej a ekologickej architektúry. Kreatívnym uplatnením hightech a bioprincípov v architektonickej a urbanistickej tvorbe sa stal jedným z najvplyvnejších architektov vo svete a denník „The Guardian“ ho zaradil medzi 50 odborníkov na svete, ktorí by mohli zachrániť našu planétu. Okrem toho sa ISOVER zúčastnil aj v prezentáciách generálneho partnera podujatia, spoločnosti SALVIS, prostredníctvom projektu Zelené Átrium, ako aj v prezentácii architekta Ing. arch. Petra Pokorného o vile Tugenhat, kde sme boli partnerom diskusného klubu o tom, akoby táto vila vyzerala, aby spĺňala najprísnejšie požiadavky na energetickú efektivitu.