Študentský domov UKF Nitra

Študentský domov UKF Nitra

Pri projekte boli použité sadrokartónové akustické kazetové podhľady Gyptone.