Prvenstvo pre Saint-Gobain

Prvenstvo pre Saint-Gobain

 

Saint-Gobain sa stal prvou spoločnosťou na svete, ktorá dosiahla produkciu plochého skla s nulovým obsahom uhlíka.

Saint-Gobain sa stal prvou spoločnosťou na svete, ktorá dosiahla produkciu plochého skla s nulovým obsahom uhlíka.

Tento technologický počin bol dosiahnutý minulý mesiac. Výroba vznikla použitím 100 % recyklovaného skla (črepy) a na výrobu sa použilo 100 % zelenej energie vyrobenej z bioplynu a dekarbonizovanej elektriny. Výroba skla bežala počas jedného týždňa v závode na výrobu plochého skla Saint-Gobain v Aniche v severnom Francúzsku.