Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa Partizánske

Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa Partizánske

Pri projekte boli použité sadrokartónové akustické dosky Rigitone.