Rigips opäť podporuje vzdelávanie mladých architektov

Rigips opäť podporuje vzdelávanie mladých architektov

 

Rigips, odborník na sadrokartónové systémy v oblasti stavebníctva, si kladie za jednu zo svojich priorít aj podporu vzdelávania študentov v oblasti architektúry a stavebníctva.

Už po niekoľkýkrát sa konala študentská súťaž „Vplyv progresívnych technológií na tvorbu architektonických diel“ na Fakulte Architektúry STU v Bratislave. Tak, ako v minulých ročníkoch podporil aj tento rok Rigips mladých študentov v tejto zaujímavej súťaži. Celkovo sa zúčastnilo 87 študentov, prevažne z druhého ročníka bakalárskeho štúdia. Súťaž prebiehala pod záštitou doc. Budiakovej, prodekana a dekana fakulty.

Za Rigips bol v porote Ing. Mário Juščík z Technickej akadémie Rigips, ktorý zhodnotil akciu: „Oproti minulým rokom sme zaznamenali výrazný posun vo vnímaní našej značky Rigips. Študenti mali v porovnaní s minulými ročníkmi kvalitne naštudované naše materiály a technológie. Dokonca vo všetkých ich prácach boli použité rôzne naše produkty Rigips. Riešili dôležité témy ako je priestorová akustika, dizajn a dokonca aj vnútorné prostredie, kde spomenuli napríklad aj naše produkty s Activ’ Air“. Tešíme sa z tohto úspechu, nakoľko študentov odborov architektúry vnímame ako dôležitú cieľovú skupinu a spoluprácu s nimi budeme podporovať aj naďalej na rôznych úrovniach.