V Saint-Gobain to s udržateľnosťou myslíme vážne

V Saint-Gobain to s udržateľnosťou myslíme vážne

 

V Saint-Gobain Slovensko environmentálne hodnoty nevnímame ako prázdne frázy či priťaž biznis rozvoja. Práve naopak.

Stavebný sektor je zodpovedný za 37 % celkovej spotreby energie, viac ako 55 % konečnej spotreby elektrickej energie a až 36 % emisií CO2.

V Saint-Gobain Slovensko environmentálne hodnoty nevnímame ako prázdne frázy či priťaž biznis rozvoja. Práve naopak. Už tretí rok snažíme nielen ponúkať riešenia a služby zvyšujúce udržateľnosť vo výstavbe, ale aj edukovať v tomto smere zákazníkov a trh. Za toto obdobie sme sa stali inšpiráciou pre mnohé ďalšie firmy v segmente. Vďaka strategickým partnerstvám s organizáciami, ktoré sa podieľajú na budovaní povedomia o udržateľnej výstavbe ako sú Slovenská rada pre zelené budovy, Budovy pre budúcnosť, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov sa nám darí rozprúdiť odborné debaty o potrebe komplexnej zmeny prístupu a spôsoboch ako riešiť nielen energetickú efektívnosť budov a vyberať riešenia a produkty s minimálnou záťažou pre našu Zem počas ich celého životného cyklu, ale aj ako skvalitniť vnútorné prostredie budov a stavať zdravšie budovy.

Táto spolupráca sa premieta v podobe organizovania rôznych seminárov, konferencii či webinárov v rámci ktorých dostávajú priestor naši špecialisti na oblasť udržateľnosti v architektúre či už zo Saint-Gobain business development tímu alebo špecialisti z jednotlivých divízii.

Aspekt udržateľnosti sa vzhľadom na súčasné globálne formovanie stavebníctva a architektúry stal prirodzenou súčasťou filozofie Multi Comfort a doplnil tak už existujúce piliere, ktorými sú kvalita vnútorného vzduchu, akustický komfort, tepelný komfort a svetelný komfort.

Záujem o tieto podujatia narastá priamo úmerne aj s rastúcimi legislatívnymi požiadavkami na energetickú efektívnosť budov a pripravovanými legislatívnymi zmenami v nakladaní so stavebným odpadom a celkovou zmenou myslenia v kontexte navrhovania stavieb.

V Saint-Gobain sme princípy zelenej architektúry pevne zakotvili do našej každodennej filozofie. Vďaka tomu vieme zákazníkom a partnerom poskytnúť know-how, služby a praktické riešenia, ktoré im pomáhajú pri navrhovaní udržateľných stavieb ale aj k všeobecnej zmene prístupu nazerania na proces výstavby zohľadňujúc celý životný cyklus od spracovania primárnych surovín až po demoláciu.   

Len za prvý kvartál tohto roku sa nám podarilo byť partnermi hneď niekoľkých zaujímavých podujatí.

 

2. ročník online konferencie Nástup digitalizácie, organizátor KROS v spolupráci s vydavateľstvom JAGA.

17. marca sa náš kolega, projektovo architektonický špecialista Tomáš Guniš zúčastnil 2. ročníka online konferencie s názvom Nástup digitalizácie, ktorú organizovala spoločnosť KROS v spolupráci s vydavateľstvom JAGA.

Samotný názov napovedá, že konferencia bola prioritne zameraná na digitalizáciu procesov v stavebníctve. Tomáš Guniš konferenciu tematicky ozvláštnil s prezentáciou s názvom Ekologické a etické stavebníctvo – desatoro udržateľnosti v stavebníctve, kde okrem iného diskutoval o tom ako postupovať pri tvorbe udržateľnej budovy a tiež sa venoval tomu, v čom sa udržateľná stavba odlišuje od klasickej.

 

GREEN BUILDING ACADEMY 2022  - Úvod do udržateľnosti v stavebníctve, organizátor Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC)

15. marca 2022 sa rovnakej téme venoval aj na webinári s názvom Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I., ktorý organizovala Slovenská rada pre zelené budovy v rámci série vzdelávacích seminárov GREEN BUILDING ACADEMY (GBA) 2022 zameraných na udržateľnú výstavbu.

 

Academy

 

GREEN BUILDING ACADEMY 2022 predstavuje sériu siedmich online edukatívnych webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zameriavajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve.

26.4. sme mali možnosť sa zúčastniť ďalšieho modulu GBA. Webinár bol zameraný na udržateľné materiály v stavebníctve, ich vlastnosti, hodnotenie a posúdenie a cirkularitu v stavebnom segmente, kde našu spoločnosť opäť reprezentoval Tomáš Guniš a celý webinár moderoval náš ďalší kolega, business development manažér,  Miroslav Zliechovec.

 

Webináre SGSK + SKSI, SGSK + SKA a spolupráca s Budovami pre budúcnosť

Za zmienku tiež stojí naša iniciatíva v oblasti zlepšovania kvality vnútorného prostredia na školách, ktorá sa dá dosiahnuť súčasne ekonomickou aj ekologickou cestou. V zmysle tejto iniciatívy sme v koncom minulého roka ako spoločnosť stáli pri zrode dokumentu, ktorého autorom je platforma Budovy pre budúcnosť. S prispením odborných poznatkov a riešení od spoločnosti Saint-Gobain sa vypracovala metodická príručka obsahujúca 9 krokov k lepšiemu prostrediu na školách. Minulý rok sme aj rozbehli spoluprácu so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI), ku ktorej sa tento rok pridala aj Slovenská komora architektov (SKA). S SKSI sme rozbehli seriál webinárov venovaných akustike a samostatné bloky venované udržateľnosti v architektúre a výstavbe. Pre tento rok aktuálne po úvodnom webinári začiatkom roka plánujeme na máj – september sériu webinárov k úlohe projektanta v príprave projektov pre stavby a rekonštrukcie financované z Plánu obnovy a odolnosti.

 

Interné vzdelávanie

Uvedomujeme si, že okrem externého vzdelávania je veľmi dôležité aj interné vzdelávanie, preto kolega Vladimír Balent z divízie ISOVER organizuje spolu s profesorkou Silviou Vilčekovou z Technickej univerzity v Košiciach seriál interných webinárov k väčšiemu porozumeniu detailov EPD, uhlíkovej stope a LCA produktov.

 

Partnerstvo SKGBC GREEN BUILDING SUMMIT 2022

Týmito akciami sa však osveta udržateľnosti ani zďaleka nekončí. Azda dosiaľ najväčším lákadlom pre nadšencov udržateľnej architektúry bude konferencia GREEN BUILDING SUMMIT 2022, ktorá sa bude konať 3. mája v Bratislave. Jedná sa o vrcholné podujatie v stredoeurópskom regióne s dôrazom na tému udržateľnej obnovy budov, ktoré sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Naša spoločnosť Saint-Gobain, ako generálny partner podujatia bude mať na summite významné zastúpenie. Počas BLOKU II vystúpia kolegovia Lucas Hamilton – manažér aplikovanej vedy o budovách a projektovo architektonický špecialista Tomáš Guniš, ktorí budú diskutovať o technologických a konštrukčných inováciách v stavebníctve.

 

SG Podcasty

V neposlednom rade treba vyzdvihnúť aj čoraz viac populárny Saint-Gobain Podcast, ktorý je veľmi atraktívnym a efektívnym nástrojom na komunikáciu zdanlivo nie veľmi príťažlivej témy udržateľnosti. Pandémia, oživenie komunikačnej stratégie, propagácia našich riešení, produktov  a know-how. Všetko toto bolo spúšťačom vzniku nového podcastu Multicomfort-On-Air. Inšpiratívnych hostí v ňom spovedá Tomáš Guniš.  

Vypočuť naše podcasty

 

podcast

 

Podcast, je primárne určený architektom a projektantom a dominantne sa venuje téme kvality vnútorného priestoru a udržateľnosti. „Naším cieľom je hovoriť o aktuálnych témach z perspektívy dlhodobých trendov. Som veľmi rád, že pozvanie prijali veľmi inšpiratívni hostia, ktorých názory sú pre rozvoj odvetvia veľmi cenné,“ približuje Tomáš Guniš.

Jednotlivé epizódy sú cez Podbean k dispozícii na všetkých populárnych podcastových platformách a aj na YouTube kanály Saint Gobain Slovensko.