Enviromentálne prehlásenie o produkte (EPD)

epd-verifiedEPD predstavuje súbor merateľných informácií o vplyve produktu na životné prostredie v priebehu jeho životného cyklu (napr. spotreba energií a vody, produkcia odpadov, vplyv na zmenu klímy, eutrofizáciu, rozrušovanie ozónovej vrstvy a pod.)

Tieto informácie sa zisťujú metódou analýzy životného cyklu (LCA)
podľa noriem STN EN ISO 14040 a môžu byť doplnené ďalšími údajmi, ktoré sú považované za podstatné. Na získanie EPD musia byť doložené informácie overené treťou stranou. Vyhlásenie musí byť verejne prístupné a údaje v ňom obsiahnuté musia byť overiteľné. Ich tvorba sa riadi normou STN EN ISO 14025.

V podstate teda ide o podrobný preukaz produktu o jeho vplyve na životné prostredie.

V súčasnej dobe je približne 60% predaných výrobkov Saint-Gobain podložených EPD certifikátmi a v súlade s jeho záväzkami v oblasti udržateľnosti, bude mať do roku 2030 pokryté všetky výrobky EPD certifikátmi. Pričom už v roku 2025 sa dá očakávať, že to bude minimálne 90%.

Ciele EPD

 ● Poskytovať informácie založené na LCA a doplnkové informácie o environmentálnych aspektoch produktov.
 ● Pomáhať nakupujúcim a používateľom urobiť si porovnanie medzi produktmi na základe podložených informácií.
 ● Povzbudiť zlepšovanie environmentálneho profilu produktov.
 ● Poskytovať informácie pre posúdenie environmentálnych vplyvov produktov v rámci ich životného cyklu.

ŽIVOTNÝ CYKLUS VÝROBKU

Cesta k udržateľnému stavebníctvu je v používaní takých výrobkov, ktoré majú vykonané posúdenie životného cyklu (LCA) a následne spracované environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD).

Životný cyklus výrobku

 

Kde nájdete EPD certifikáty pre výrobky spoločnosti Saint-Gobain?

epd-isover

Isover

Minerálne vlny a penové polystyrény

Viac informácií
 

 

epd-rigips

Rigips

Sadrokartónové dosky

Viac informácií

sk.weber - EPD

Weber

Omietky, stierky, lepidlá

Viac informácií
 

sg-glass-epd

Saint-Gobain Glass

Stavebné sklo

Kontaktujte nás pre viac informácií
 

Ecophon EPD

Ecophon

Akustické systémy

Viac informácií