Ecophon - Aby bolo počuť to dôležité

 

Lepšie zvukové prostredie v školách a využitie plného potenciálu učiteľov a študentov vďaka akustickým výrobkom Ecophon.

Lepšie zvukové prostredie v školách a využitie plného potenciálu učiteľov a študentov vďaka akustickým výrobkom Ecophon. Predstavte si, že by sme mohli zlepšiť výsledky žiakov v testoch. Alebo zlepšiť ich schopnosť spolupráce a ich sebavedomie sa prejaviť. Alebo zaistiť, aby zložité úlohy riešili rýchlejšie. Všetky tieto zlepšenia sú preukázateľne možné, a to iba optimalizáciou akustiky vo vzdelávacom prostredí.

Saint-Gobain Ecophon uviedol novú kampaň zameranú na vzdelávanie s názvom „Aby bolo počuť to dôležité“. Veríme, že základom tejto myšlienky je zabrániť rušivému a zbytočnému hluku vo vzdelávacom prostredí. Zle pochopená veta nesmie ohroziť žiadnu ambíciu a hluk na pozadí by nemal brzdiť žiadny potenciál. Pozrite si dostupné akustické riešenia pre školy a vzdelávacie zariadenia na tomto odkaze.