ECOPHON: Príručka Pre Navrhovanie - videokonferenčných miestností

Príručka Pre Navrhovanie - videokonferenčných miestností

 

Ako vytvoriť ideálne prostredie pre online komunikáciu? Rok 2020 vstúpil do histórie ako rok, kedy sa väčšina interakcií medzi ľuďmi presunula do digitálneho sveta. Očakáva sa, že digitálna komunikácia s nami zostane a bude sa aj naďalej rozvíjať, predovšetkým medzi profesionálmi naprieč odbormi.

Viac komunikácie na diaľku (online) pomáha nielen ľuďom a podnikom, ale aj našej planéte. Vďaka skráteniu doby vynaloženej na prepravu môžu videokonferencie znížiť emisie CO2, znížiť znečistenie ovzdušia, riziko dopravných nehôd, opotrebovanie ciest a automobilov a v niektorých prípadoch jednoducho znížiť potrebu tradičného kancelárskeho priestoru a vlastníctva vozidla.

Rovnako ako u mnohých ďalších oblasí architektúry býva prehliadaná aj akustika v miestnostiach pre videokonferencie. Aj napriek termín "videokonferencie" je v skutočnosti najdôležitejším aspektom tejto technológie audio zložka. Z hľadiska akustiky musia videokonferenčné miestnosti plniť tri účely Súčasne. Musí to byť:

 

piktogramy