Tlačové správy
17. apríl 2024: Svetoví lídri v oblasti obnovy budov a energetickej efektívnosti podávajú vláde ruku na spoluprácu
Katalógy, brožúry, letáky
Brožúra Komplexná ponuka pre investorov a developerov od Saint-Gobain
Tlačové správy
Tlačová správa - Vyhodnotenie použitia finančného daru
Tlačové správy
Tlačová správa_Ocenenie AAA Bisnode 2023
Katalógy, brožúry, letáky
Dokument Ako priniesť výhody drevostavieb na Slovensko
Katalógy, brožúry, letáky
Barometer udržateľnej výstavby
Tlačové správy
13. apríl 2023: Mobilné domy pre Turecko - Skupina Saint-Gobain pomáha po zemetrasení
Tlačové správy
25. máj 2023: Priemysel sa spája s cieľom urýchliť obnovu budov a zvýšiť energetickú efektívnosť v regióne strednej a východnej Európy
Katalógy, brožúry, letáky
Brožúra - Funkčné riešenia pre školstvo
Katalógy, brožúry, letáky
Brožúra Funkčné riešenia pre moderné drevostavby
Tlačové správy
8. november 2022: Výrazný nárast predaja v treťom štvrťroku 2022
Tlačové správy
12. október 2022: Saint-gobain získal certifikát Bisnode AAA

 

 

Kontakt pre média

 

 

dock-kontakt

 

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava

+421 911 611 017