Medzinárodná konferencia na tému závlahových systémov na Slovensku

 

Dňa 15. 11. 2018 sa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR konala v priestoroch Agrokomplexu v Nitre prvá medzinárodná konferencia na tému závlahových systémov na Slovensku. Konferencia niesla názov „História rozvoja závlahových systémov na Slovensku a vo Francúzsku; Súčasný stav a aktuálne výzvy“ a zúčastnilo sa 68 osôb. Podujatie organizovala Francúzsko-slovenská obchodná komora v spolupráci so štátnym podnikom Hydromeliorácie,š.p. a francúzskym Združením pre závlahy a odvodnenie AFEID (Association Française pour l´Eau, l´Irrigation et le Drainage).

Cieľom podujatia bolo prezentovať históriu a vývoj budovania závlahových systémov na Slovensku a vo Francúzsku, administratívne a legislatívne riadenie tohto sektoru v súčasnosti, modely fungovania a prevádzkovania závlahových systémov, ich ekonomické a finančné aspekty. Francúzski účastníci prezentovali svoje know how z oblasti efektívneho používania vody v poľnohospodárstve.

V slovensko-francúzskom zastúpení na konferencii vystúpili so svojimi príspevkami pán Ján Alena (Hydromeliorácie, š.p. ), pán Dominique Rollin (AFEID, FR), pán Vincent Kulesza (Société Canal de Provence), pani Céline Hugodot (ASA de Canal du Gignac) a pán Miroslav Pfleger (Saint-Gobain PAM CZ, s.r.o.).

Konferencia bola určená odbornej verejnosti. O tom, že táto problematika je na Slovensku čoraz viac aktuálna, svedčí veľký záujem a zároveň účasť štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, pána Gabriela Csicsaia. V závere konferencie bol priestor na diskusiu.