Nová vizuálna identita našich značiek Isover, Rigips a Weber

Saint-Gobain.sk - poslanie znaciek

 

Pred časom sme vás informovali o spojení troch našich divízií a organizačných zmenách v našej spoločnosti, ktorých cieľom je vyššia efektívnosť a kvalitnejší servis pre našich zákazníkov. Na interné zmeny nadväzuje aj nová vizuálna identita našich značiek Isover, Rigips a Weber.

Nové logá členov Skupiny Saint-Gobain, najväčšieho výrobcu stavebných materiálov a lídra v oblasti udržateľného stavebníctva, vyjadrujú príslušnosť značiek k Skupine, ich vzájomnú prepojenosť a spoločnú cestu za ešte lepšími službami a udržateľnými riešeniami. Zdôrazňujú, že ako Skupina sme schopná našim zákazníkom ponúknuť komplexné riešenia, a to prostredníctvom rôznych značiek a nespočetnej kombinácie ich výrobkov. Namiesto sadrokartónu a minerálnej vlny ponúkame komplexné riešenie pre vnútorné priečky a miesto polystyrénu a fasádnych omietok zatepľovací systém. Riadime sa pritom vždy našim poslaním: urobiť svet lepším domovom.

 

Saint-Gobain.sk - menime sa

Nová vizuálna identita značiek Isover, Rigips a Weber sa vyznačuje čistotou, modernosťou a jednoduchosťou. Na jednej strane odkazuje na príslušnosť k Skupine Saint-Gobain, zároveň však vyzdvihuje špecifiká jednotlivých značiek. Každá značka si tak uchovala svoju vlastnú ikonickú farbu aj špecifický geometrický symbol. Zmena vizuálnej identity sa uskutočňuje postupne a ukončená by mala byť v roku 2024. Bude zahŕňať aj výmenu loga na obalových materiáloch a všetkých tlačených dokumentoch.