9 krokov k lepšiemu prostrediu na školách

9 krokov k lepšiemu prostrediu na školách

 

Analýza monitorovania kvality vnútorného prostredia na 28 slovenských školách, ktorú spracovala a v septembri zverejnila platforma Budovy pre budúcnosť v spolupráci so Saint-Gobain Slovensko, Daikin Slovensko a Technickou univerzitou v Košiciach poukázala na veľké problémy v triedach spojené so zlou kvalitou vzduchu, výrazným prehrievaním tried, nevhodnou akustikou a nedostatočným osvetlením na slovenských školách.

Ďalším krokom spoločného projektu bolo decembrové uverejnenie komplexnej metodickej príručky 9 krokov k lepšiemu prostrediu na školách, na ktorej Saint-Gobain Slovensko opäť odborne participovalo. 

 „Sme presvedčení, že kvalitnú a udržateľnú výstavbu vieme dosiahnuť iba úzkou spoluprácou všetkých aktérov od zadávateľov, cez tvorcov projektov až po realizátorov. Kľúčové sú podľa nás potreby tých, ktorí v školách študujú a pracujú, ako aj využitie tých najlepších postupov a technológií pre vytvorenie zdravého vnútorného prostredia,“ hovorí Miroslav Zliechovec Business Development manažér spoločnosti Saint-Gobain.