Medzinárodná študentská súťaž, ročník 2023

Medzinárodná študentská súťaž, ročník 2023

 

Veríme, že budovy môžu a mali by byť kvalitnejšie a udržateľnejšie. Záleží nám
na maximalizácii zdravia a pohody pre každého a zároveň minimalizovať dopad
na životné prostredie počas životnosti budovy.
 

Univerzity pripravujú budúce generácie a študenti už teraz budujú našu budúcnosť. Teraz ju dokážeme budovať spolu. Cieľom študentskej súťaže architektúry je pripraviť projekt založený na trvalej udržateľnosti, v prospech ľudí a planéty. Budovy budú vysoko energeticky účinné, nízkouhlíkové a svojim obyvateľom poskytnú pohodlné prostredie, aby sa všade vytvorili lepšie priestory na život, prácu a voľný čas.