Uhlíkový fond

Carbon fund - logo

 

Hlavným cieľom Uhlíkového fondu je urýchliť cestu k uhlíkovej neutralite nepriamych emisií CO2. Výsledkom sú inovatívne a udržateľné projekty, ktoré majú pomôcť znižovať emisie skleníkových plynov z iných ako výrobných procesov. To zahŕňa napríklad emisie spojené s budovami, dopravou a ďalšími aktivitami na pracoviskách.

 

 

Uhlíkový fond je tak cenným nástrojom, ktorý pomáha Skupine Saint-Gobain dosiahnuť svoje ciele v oblasti udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Uhlíkový fond sa snaží motivovať zamestnancov, aby svojimi nápadmi prispeli k modernizácii alebo renovácii pracovísk a výrobných závodov nielen prostredníctvom veľkých strategických projektov, ale aj malých zlepšení.

 

 

 

Tomáš Rosák

 

 

Letos Skupina Saint-Gobain opět otevírá Uhlíkový fond, jehož cílem je financovat a realizovat nápady našich zaměstnanců, které povedou ke snižování emisí CO2 jak v našich závodech, tak i v kancelářích. Věříme, že každá drobná iniciativa má svůj význam, pouze krok za krokem dosáhneme většího posunu směrem k našemu konečnému cíli: uhlíkové neutralitě. V letošním roce přinášíme několik inovací. Největší z nich spočívá v tom, že samotní zaměstnanci budou hlasovat o vítězných projektech. Dále otevíráme možnost přihlašovat projekty, které nám pomohou snižovat spotřebu vody, kde máme rovněž ambiciózní cíle.

Tomáš Rosák, CEO Saint-Gobain Východná Európa

V tomto roku došlo k niekoľkým zmenám. Zamestnanci sa zúčastnia hlasovania o ikonické víťazné projekty na regionálnej úrovni. Zároveň môžu vrátiť „do hry“ späť projekty, ktoré neboli vybrané v predchádzajúcich rokoch.

Neváhajte a navrhnite projekty súvisiace s kategóriou Scope 3 a tiež projekty zamerané na zníženie spotreby vody.

 

Aký je princíp Uhlíkového fondu?

 

Skupina Saint-Gobain v Regióne Severná Európa sa rozhodla, že za každú vyprodukovanú tonu CO2 venuje do Uhlíkového fondu 50 Euro v roku 2021 resp. 75 Euro v roku 2022 a 2023. V roku 2024 Skupina Saint-Gobain venuje 100 Euro.

Prostriedky z tohto fondu sú potom určené na realizáciu projektov na zníženie emisií CO2, ktoré navrhujú a následne tie najlepšie vyberajú samotní zamestnanci či odborná komisia.

Uhlíkový fond

Realizované projekty

 

1. Zníženie spotreby plynu, Weber Prostějov

V Prostějove bol skolaudovaný vonkajší prístrešok na ukladanie piesku. Ide o ďalšie podporné projekty na zníženie spotreby plynu vo výrobe.

 • Úspora CO2: približne 240 ton ročne
 • Náklady: 1 500 000 Kč

 

Zníženie spotreby plynu, Weber Prostějov

 

2. Recyklácia dažďovej vody, Isover Častolovice

Ušetrená voda predstavuje takmer 40 % vody spotrebovanej v závode.

 • Úspora vody: až 24 000 m3 vody z primárnych zdrojov za rok
 • Náklady: 1 500 000 Kč
Recyklácia dažďovej vody, Isover Častolovice

 

 

3. Zelená strecha, Weber Bratislava

Spoločnosť Isover použila materiály na referenčnú inštaláciu, ktorá má zlepšiť pracovnú pohodu zamestnancov (tepelný komfort, atraktívne prostredie).

 • Úspora CO2: 3 tony ročne
 • Náklady: 126 000 €
Zelená strecha, Weber Bratislava

 

 

 

4. Nová nízkoemisní sila, Weber Kozojedy

 • Úspora CO2: 1 400 ton ročne
 • Dokončenie stavby: 11/2023
 • Napojenie na technológiu: 1/2024
Nové nízkoemisné silá, Weber Kozojedy

 

 

 

5. Zavedenie automatov na vodu, Weber Praha

Cieľom projektu bolo obmedziť používanie plastových fliaš.

 • Ušetrených 28 000 fliaš = 3,3 ton CO2 a približne 1 tona plastov
 • Náklady: 191 000 Kč
  Ročná úspora: 230 000 Kč + ušetrený plastový odpad
Zavedenie automatov na vodu, Weber Praha

 

 

 

6. Weber Bratislava, Slovensko

Kombinácia niekoľkých čiastkových opatrení pre úspory:

- LED osvetlenie

- Solárne panely

- Zelená (vegetačná) strecha

 • Úspora CO2 približne 30 ton ročne.
 • Náklady: 43 300 €

Weber Bratislava, Slovensko

 

 

 

7. Zmenšenie veľkosti produktových obalov,
závod Topola Srbsko

Zmenšili sme veľkosť vedra pre niektoré typy mokrých produktov z 18 l (25 kg) na 16 l (25 kg). To znamená, že sme znížili hmotnosť obalu o 60 g.

 • Zníženie emisií CO2: 32,7 ton za rok
 • Celkové zníženie hmotnosti vedier: 15 ton

 

Zmenšenie veľkosti produktových obalov, závod Topola Srbsko

 

 

 

8. Podpora prenájmu bicyklov v týždni mobility

Spoločnosť Isover finančne podporila prenájom bicyklov
v rámci Európskeho týždňa mobility.

 • Náklady: 50 000 Kč
Podpora prenájmu bicyklov v týždni mobility

 

 

 

9. Cenník na recyklovanom papieri, Isover Praha

Určité množstvo cenníkov pre Isover CZ bolo vytlačených na recyklovanom papieri.

 • CO2 sa znížilo o 45 % a to použitím recyklovaného papiera
 • Náklady: 22 875 Kč
Cenník na recyklovanom papieri, Isover Praha

 

 

 

10. Inštalácia hmyzieho hotela, Isover

Spoločnosť Isover CZ nainštalovala dva hmyzie hotely v českých lokalitách Saint-Gobain na podporu zelenej strechy a biodiverzity.

 • Neočakáva sa úspora CO2
 • Náklady: 40 000 Kč
Inštalácia hmyzieho hotela, Isover