Výročná správa skupiny Saint-Gobain 2019/2020

Saint-Gobain logo

 

Rok 2019 dopadol pre Skupinu Saint-Gobain výborne, aj keď prvá časť roka 2020 bola významne ovplyvnená dopadom globálnej zdravotné krízy.

Rok 2019 bol pre Skupinu Saint-Gobain veľmi dobrý, aj keď prvá časť roka 2020 bola významne ovplyvnená dopadom globálnej zdravotnej krízy. Našťastie stojí Skupina na silných základoch a vyhliadky sú sľubné.


Pierre-André de Chalendar, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Saint-Gobain, uviedol: "Viac ako inokedy chceme kombinovať technológie a udržateľnosť, chceme byť kľúčovým hráčom v zelenej ekonomike a naďalej byť zárukou kvality a výkonu. Stále výrazne prispievame k znovurozvoju našich spoločností."