Iveco Czech Republic, a.s., Vysoké Mýto

Referenece: Iveco Czech Republic, a.s., Vysoké Mýto

Pri rekonštrukcii existujúceho objektu bola novo dispozične navrhnutá zasadacia miestnosť, ktorá mala byť hlavne praktická a reprezentatívna. Cez celú miestnosť je situovaný perforovaný podhľad z dosiek Rigitone, ktorý je zakončený ľahkou znižujúcou sa vlnou.

V podhľade sú zarezané dva veľké kruhové taniere tvoriace nepriame osvetlenie priestoru. Tu montážna firma odviedla skvelú prácu, pretože ich zakomponovanie do perforovania priebežného podhľadu je úplne prirodzené a nie je narušený ani ten najmenší detail perforovania.


Realizačná firma: B&V GIPS EU s.r.o.
Projektant: Ing. Jiří Fišer, B K N, spol. s r.o.
Generálny dodávateľ: V L A B O, s.r.o.

Referenece: Iveco Czech Republic, a.s., Vysoké Mýto
Referenece: Iveco Czech Republic, a.s., Vysoké Mýto