Projektový tím

Služby projektového tímu:

 ● Osobné návštevy na vyžiadanie
 ● Konzultácie pri špecifikácii konštrukcií
 ● Odborné školenia a webináre pre projektantov, zástupcov investora a prípravný tím generálneho dodávateľa)
 ● Pomoc pri príprave rozpočtu stavby
 ● Školenia zamerané na ovládanie digitálnych nástrojov (Selektor konštrukcií a kalkulačný program, podpora pre BIM projektovanie, výpočet tepelného odporu aplikáciou Fragment); knižnica detailov, riešenie atypických konštrukcií

Investor

Služby pre investora

 ● Návrh optimálnych riešení podľa požiadaviek zákazníka
 ● Ekonomické porovnania riešení
 ● Komplexné riešenie pripravovaného projektu od jedného tímu (strešné konštrukcie, fasádny plášť, interiérová suchá výstavba, povrchové úpravy stien a podláh, tepelné izolácie, zasklenie a ventilácia)

Služby pre projektanta/architekta

 ● Návrh riešení požiarnej ochrany, priestorovej aj stavebnej akustiky, tepelnej pohody, kvality vzduchu a osvetlenia
 

Projektant

Potrebujete poradiť? Sme tu pre vás

Ponúkame poradenstvo a servis pre architektov a investorov,
návrh a špecifikácia projektových riešení alebo školenia a prezentácie podľa vašich potrieb.

 

Projektoví tím

 

Miroslav Hrmo
📞  0915 719 173
✉️  miroslav.hrmo@saint-gobain.com
Rastislav Ivák
📞  0903 540 868
✉️  rastislav.ivak@saint-gobain.com
Miroslav Lipták
📞  0911 167 693
✉️  miroslav.liptak@saint-gobain.com
Richard Niederland
📞  0915 733 439
✉️   richard.niederland@saint-gobain.com
Miroslav Rolko
📞  0904 984 315
✉️  miroslav.rolko@saint-gobain.com
Stanislav Palaščák
📞  0903 902 631
✉️  stanislav.palascak@saint-gobain.com