1 minute min

Ako priniesť výhody drevostavieb na Slovensko

Zateplenie drevostavby s Isoverom

 

Projekt Iniciatíva za moderné drevostavby vynikol v spolupráci Slovenskej rady pre zelené budovy a jej členmi, medzi ktorých patrí aj Saint-Gobain.

Hlavným cieľom projektu Iniciatíva za moderné drevostavby je podporiť drevo ako udržateľnú surovinu v modernom stavebníctve a umožniť výstavbu drevostavieb do požiarnej výšky 22,5 m pre všetky typy stavieb bez ohľadu na typ konštrukcie. Iniciatíva vznikla ešte v septembri 2022 a v čase finalizácie tohto dokumentu v máji 2023 mala 11 partnerov a 18 podporovateľov, ktorých počet neustále narastá.

Výsledkom spolupráce je dokument, ktorý slúži ako hlavný argumentačný materiál, prečo drevo ako stavebný materiál a stavby postavené prevažne z tohto materiálu predstavujú relevantné riešenia súčasných spoločenských problémov. Vlastnosti drevostavieb prirodzene zahŕňajú všetky aspekty udržateľnosti, či už ide o životné prostredie, spoločnosť alebo ekonomiku.

Všetky podrobnosti môžete nájsť v spomínanom dokumente nižšie.