Green Building Academy odštartovala svoje vzdelávanie

Online webináre Green Building Academy

 

Slovenská Rada pre Zelené Budovy odštartovala sériu online webinárov s názvom Green Building Academy.

Green Building Academy je séria odborných online webinárov zameraných na vzdelávanie odbornej verejnosti,
ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia v oblasti udržateľnosti. Pozostáva zo šiestich tematicky ladených modulov, v ktorých sa odborníci venujú rôznym aspektom udržateľnosti v stavebníctve, základným definíciám a princípom udržateľnosti, ale aj dobrým príkladom z praxe.

 ● 14. februára 2023 - MODUL – I: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I.
 ● 28. februára 2023 - MODUL – II: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve II.
 ● 14. marca 2023 - MODUL – III: Energetická efektívnosť budov, redukcia CO2, obnoviteľné
     zdroje energie

 ● 28. marca 2023 - MODUL – IV: Udržateľné materiály v stavebníctve, narábanie s odpadmi
     a cirkularita

 ● 16. mája 2023 - MODUL – V: Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň
 ● 30. mája 2023 - MODUL – VI: Zdravé vnútorné prostredie v budovách
 ● 13. júna 2023 - MODUL – VII: Udržateľná prevádzka budov

Viac informácií o Green Building Academy nájdete na stránkách Slovenské Rady pre Zelené budovy.

Úvod do udržateľnosti

Prvé dva moduly vzdelávacích webinárov, ktoré sa uskutočnili vo februári niesli spoločný názov - Úvod do udržateľnosti

Prvý modul bol zameraný na vysvetlenie základných definícií a princípov udržateľnosti
v stavebníctve. Mohli ste sa v ňom dozvedieť aký je rozdiel medzi energeticky efektívnou, udržateľnou a uhlíkovo neutrálnou budovou, čo sú certifikačné systémy a základy udržateľného projektovania, výstavby a prevádzky budov. O základných princípoch udržateľnosti hovoril napríklad aj náš kolega Tomáš Guniš.

Druhý modul sa zameral na platné legislatívne požiadavky na nové a obnovované budovy
z pohľadu udržateľnosti a možnosti, ako ich splniť. Ide najmä o oblasť energetickej hospodárnosti budov a kvality vnútorného prostredia.