FB stránka Rigips News ako komunikačný nástroj má už viac ako 6 500 fanúšikov

Rigips News - Facebook

 

FB stránka Rigips News je dôležitá z pohľadu budovania vernosti a dlhodobých cieľov, preto ju divízia Rigips kontinuálne udržiava zverejňovaním príspevkov a kampaňami (post engagement, page like a pod.).

FB stránka Rigips News ako komunikačný nástroj má už viac ako 6 500 fanúšikov.
 
FB stránka Rigips News je dôležitá z pohľadu budovania vernosti a dlhodobých cieľov, preto ju divízia Rigips kontinuálne udržiava zverejňovaním príspevkov a kampaňami (post engagement, page like a pod.). Udržiavanie zásahu stránky je do istej miery možné dosiahnuť organicky (FB priemer je približne 5 % počtu fanúšikov stránky). Dôležitá je však aj platená podpora zásahu, kde je možnosť kontrolovať distribúciu a jej cielenie.

Príspevky stránky často zasiahnu aj používateľov, ktorí nie sú fanúšikmi stránky, čo je vhodné pre šírenie povedomia a akvizíciu nových fanúšikov a potenciálnych zákazníkov. Zloženie používateľov je do veľkej miery ovplyvnené cielením platenej podpory obsahu stránky. Medzi zasiahnutými používateľmi dominujú ženy 69 % oproti mužom 30 %. Z celkového počtu žien sa podarilo zasiahnuť najviac ženy vo veku 25 – 34 rokov, pričom Rigips dostatočne zasahuje aj ženy vo veku 35 - 44 rokov a mužov vo veku 25 - 34 rokov.

Doposiaľ najúspešnejším príspevkom bol príspevok na predstavenie novej stránky • Počet zasiahnutých používateľov – 4 754.

Ešte zopár čísel - výsledky a porovnanie s predošlým obdobím: júl / jún 2018:

  • Priemerný denný zásah – Organic: 224 / 277
  • Priemerný denný zásah - Paid: 1 452 / 1 033
  • Počet fanúšikov FB stránky: 6 519 / 5 922
  • Nárast počtu za posledné obdobie (júl): 597

V júli bol týždenne propagovaný 1 príspevok, v júni to boli týždenne 2 príspevky.