Pridané 1. December, 2015
Zateplenie šikmej strechy nie je žiadna veda a práve preto ho často robia domáci majstri sami. Ak si na to trúfate, len do toho – základom sú dve ingrediencie: kvalitný materiál, na ktorý sa môžete spoľahnúť a šikovnosť. Dátum / Issue date: 30.11.2015 Publikácia / Publication: mojdom.zoznam.sk

Na hrúbke záleží


Sklená vlna je najideálnejší materiál na zateplenie šikmej strechy. Má vynikajúce izolačné vlastnosti a keďže je pružná, ľahko sa s ňou manipuluje. Môžete ju jednoducho umiestniť medzi krokvy strechy. „Postup pri zateplení šikmej strechy je jednoduchý: bal izolácie je potrebné pozdĺžne rozrezať. Nemusíte sa báť, že plát vlny porušíte. Po rozbalení by kvalitná sklená vlna mala nadobudnúť deklarovanú hrúbku približne do 1 minúty, bez natriasania,“ hovorí Vladimír Balent, odborník na pasívne domy zo spoločnosti Isover. Ak sa vlna nafukuje dlhšie, alebo nedosahuje určenú hrúbku, ide o nekvalitný materiál. „Funkcia izolačných materiálov závisí od ich tepelnotechnických vlastností, ale aj od ich hrúbky. Ak materiál nedosiahne požadovanú hrúbku, nemôže plniť svoju funkciu, ak sa nafúkne viac ako je potrebné, môže narušiť strešnú konštrukciu,“ dodáva odborník. Nasleduje rezanie materiálu a jeho aplikácia. Sklená vlna je okrem iného aj ekologickým materiálom – jej veľkú časť tvorí zrecyklované sklo.


ZATEPLENIE ŠIKMEJ STRECHY V KOCKE


1. Rozbaľte sklenú vlnu


2. Odmerajte šírku krokiev


3. K šírke krokvy pridajte cca 2 cm a narežte pláty sklenej vlny (môžete si pomôcť napríklad doskou)


4. Narezanú sklenú vlnu vtlačte medzi krokvy


5. V prípade potreby použite podkrokvovú izoláciu, narežte a umiestnite do predpripraveného roštu


6. Aplikujte parozábranu


7. Zaistite spoje špeciálnou lepiacou páskou, parozábranu tmelom vzduchotesne pripevnite k bočným stenám


S istením či bez?


Sklená vlna vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a dokáže sa perfektne prispôsobiť priestoru medzi krokvami a dokonale ho vyplniť. Komprimované balenie navyše umožňuje ľahký prevoz materiálu: v jednej dodávke si môžete ľahko doviezť zateplenie na celú strechu. „Kvalitná sklená vlna, ako napríkad ISOVER UNIROL PROFI, je pevná a neprehýba sa. To znamená, že po jej aplikácii medzi krokvy nie je potrebné ju dodatočne istiť,“ vysvetľuje Vladimír Balent. Lacné a nekvalitnejšie materiály je však dobré zaistiť šnúrami či drôtom, aby nevypadli.


Pri výbere materiálu nezabúdajte na to, že okrem tovaru, ktorý by vám mal slúžiť celý život, si kupujete aj poradenstvo, skúsenosti a kvalitný servis firmy. „Naša spoločnosť má k dispozícii najväčšiu sieť odborno-technických poradcov a pravidelne školených distribučných partnerov, ktorí sú v prípade potreby schopní poradiť aj priamo na stavbe,“ hovorí Vladimír Balent.


Vláda spustila web o dotáciách


V priebehu budúceho roku vláda minie okolo 30 miliónov eur na podporu obnovy rodinných domov. Podrobné informácie nájdete na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja: www.zatepluj.sk. Vďaka dotácii dnes môžete zatepliť dvakrát – prvý raz jednorázovo pri zateplení (maximálna výška dotácií je 6500 eur) a druhý raz na nákladoch na vykurovanie. Pri správnom zateplení môžete ušetriť viac ako 50 percent z faktúr.


„Ak sa chystáte zatepliť svoj dom, určite sa obráťte na odborníka. Len ten dokáže zhodnotiť celkový tepelnotechnický stav budovy a poradí vám, aké riešenie je pre vás ideálne. Veľmi dôležité je oslovovať realizačné firmy s licenciou a vyberať si certifikované materiály. Ak sa rozhodnete pre necertifikované riešenia, stratíte nárok na dotáciu,“ varuje Vladimír Balent zo spoločnosti Isover.


www.isover.sk


www.isover-eshop.sk