Pridané 10. September, 2014
Realizácia napreduje podľa dohodnutého harmonogramu. Momentálne sa sústreďujeme na prebiehajúce práce v novej časti. V tejto fáze projektu sledujeme hlavne aby navrhnuté tepelné a akustické izolácie boli správne zabudované, aby jednotlivé konštrukcie spĺňali parametre Multi- Komfortného domu Saint-Gobain, čo sa týka tepelnej techniky a akustiky.

Konkrétne, index hladiny krokové ho hluky pri podlahách v novej časti A sa bude pohybovať na hranici Ln,w = 40 dB. Tieto parametre sa nám podarí dosiahnuť aj vďaka použitej veľmi kvalitnej minerálnej izolácii ISOVER TDPS. Vzduchová nepriezvučnosť medzi bytových priečok bude mať hodnotu Rw = 62 - 65 dB, čo dosiahneme použitím izolácie ISOVER PIANO a troch rôznych sadrokartónových dosiek z každej strany.

Na prvom dokončenom byte sa chystáme previezť akustické merania, samozrejme merať budeme aj vzduchotesnosť naším zariadením Isov´air tester.

Čo sa týka a použitých izolačných materiálov, na tejto stavbe boli navrhnute a aplikované izolácie, ktoré spĺňajú hodnotiace kritéria certifikačného systému LEED. Napríklad na streche novej časti sme použili kombináciu sivého expandovaného polystyrénu ISOVER NEOFLOOR a extrudovaného polystyrénu STYRODUR. Zbytkový EPS zvážame späť do fabriky a recyklujeme. V priečkach a podhľadoch je aplikovaná izolácia zo skleného vlákna, na výrobu ktorej sa používa až 80% recyklovaného tabuľového skla. Fasáda novej a starej časti sa práve zatepľuje relatívne novým produktom z nášho sortimentu kontaktných fasádnych izolácii ISOVER TWINNER, použitím tohto materiálu samozrejme spĺňame aj požadované požiarne parametre.

Viac informácii o stavbe nájdete na: http://www.zeleneatrium.sk/priebeh-vystavby/fotogaleria/