Weber - náuka o farbách

Homepage pridané 13. mája, 2016


Realizácia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov má za následok obrovský rozsah vizuálnej premeny nielen budov, ale i obrazu mesta.

Z tohto dôvodu spoločnosť Saint-Gobain Weber vytvorila seminár Weberonáuka o farbách, ktorý vznikol v úzkej spolupráci s doc. Ing. arch. Andreou Urlandovou, Phd. a je špeciálne určený pre architektov a stavebné bytové družstvá. Seminár poskytuje náhľad do princípov koncepčného farebného navrhovania budov a urbanistických priestorov, poukazuje na odborný, profesionálny charakter problematiky. Ťažiskovo ide o farebné videnie, vnímanie a komunikáciu v aplikácii na riešenie farebnosti architektonických exteriérov a urbanistických priestorov.

 

Podporou semináru je nová kniha s názvom SILA FARBY, Princípy a vybrané poznatky k riešeniu farebnosti v architektúre a urbanistických priestoroch, ktorá vznikla na podnet našej spoločnosti.

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že materiálmi ISOVER je izolovaný každý piaty dom v USA?

Isover je najväčším svetovým výrobcom izolácií s spôsobnosťou a výrobnými závodmi po celom svete. Ak by sme zaparkovali plne naložené kamióny i s vlečkami materiálom Isover, ktorý sa vyrobí v priebehu jedného roku v Českej republike, obsadili by sme všetky diaľnice a rýchlostné komunikácie v Českej republike od Aš po Ostravu, v oboch smeroch.