Pridané 13. Máj, 2016
Realizácia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov má za následok obrovský rozsah vizuálnej premeny nielen budov, ale i obrazu mesta.

Z tohto dôvodu spoločnosť Saint-Gobain Weber vytvorila seminár Weberonáuka o farbách, ktorý vznikol v úzkej spolupráci s doc. Ing. arch. Andreou Urlandovou, Phd. a je špeciálne určený pre architektov a stavebné bytové družstvá. Seminár poskytuje náhľad do princípov koncepčného farebného navrhovania budov a urbanistických priestorov, poukazuje na odborný, profesionálny charakter problematiky. Ťažiskovo ide o farebné videnie, vnímanie a komunikáciu v aplikácii na riešenie farebnosti architektonických exteriérov a urbanistických priestorov.

 

Podporou semináru je nová kniha s názvom SILA FARBY, Princípy a vybrané poznatky k riešeniu farebnosti v architektúre a urbanistických priestoroch, ktorá vznikla na podnet našej spoločnosti.