Pridané 27. Marec, 2015
Čoraz častejšie sa na stavbách stretávame s používaním anhydritových poterov. Prečo je tomu tak? Je to hlavne preto, že anhydritové potery v porovnaní s cementovými nezaťažujú konštrukciu a veľmi ľahko sa s nimi pracuje.

Anhydritový poter weber.floor 4490 je liata hmota na báze sadrovca (síran vápenatý) s nízkym pnutím pri schnu-tí, čo nám umožňuje aplikovať poter bez vytvárania dilatačných škár. Hmotu môžeme vylievať v hrúbke od 3 do 8 cm. Pri použití takýchto poterov je potrebné vedieť, že anhydritové potery sú veľmi nasiakavé a vlhkosti sa zbavujú v priemere až 3 x dlhšie ako klasické betónové potery. Preto je nutné pred ďalšími prácami skontrolovať vlhkosť v celej vrstve poteru. Tá by sa mala pohybovať na úrovni menej ako 0,5 % v prípade, že nebude následne inštalované podlahové kúrenie a 0,3 % v prípade, že podlahové kúrenie bude inštalované. Anhydritový poter neslúži ako náhra-da samonivelizačnej hmoty. Je pravda, že sa s týmto poterom dá dosiahnuť oveľa rovnejší povrch ako pri použití cementového poteru, ale môžeme čeliť nasledovným hrozbám:

• Pri liati anhyrdritu môžu vzniknúť vlnky, ktoré je následne problematické vybrúsiť do hladka.
• Stáva sa, že pri vylievaní poteru sa v niektorých miestach vyplaví na povrch väčšie množstvo sadry, čo môže zapríčiniť nedostatočnú pevnosť pre zaťaženie kancelárskymi stoličkami, nábytkom a pod.
• Nasiakavosť anhyrdritu taktiež nie je rovnomerná, čo môže spôsobovať problémy pri následnom lepení podlahových krytín. Rôzna nasiakavosť môže spôsobiť znehodnotenie použitého lepidla tým, že z neho anhydrit vysaje vodu potrebnú k prebehnutiu chemickej reakcie a tým sa výrazne zníži účinnosť lepenia a pevnosť spoja podkladu a lepenej podlahovej krytiny.

Každý anhydritový poter má po zaschnutí na svojom povrchu zbytky separačnej vrstvy sadrovca, ktoré je nutné pred ďalšími krokmi dokonale obrúsiť a odstrániť z neho všetky nečistoty priemyselným vysávačom. Najdôležitejším bodom, na ktorý sa veľmi často zabúda je voľba penetračného náteru. Na spojenie anhydritového poteru s cementovou samonivelizačnou hmotou je možné použiť jedine epoxidový penetračný náter weber.sys epox bezrozpúšťadlová, ktorý jediný zabezpečí dokonalé spojenie spomínaných vrstiev. Následne je možné pristúpiť k aplikácii samonivelizačnej hmoty (napr. weber. floor 4150), kde už môžeme pokračovať štandardným postupom. Veríme, že vám naše odporúčania po-môžu dosiahnuť vynikajúci výsledok pri realizácii podláh a taktiež sa vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam.