Pridané 10. August, 2017
Koniec mesiaca apríl sa pre divíziu ISOVER niesol v duchu odborných prednášok. V dvoch slovenských metropolách – Košiciach a Bratislave, usporiadal ISOVER v spolupráci so Slovenskou komorou architektov semináre venované tematike environmentálnej certifikácie budov LEED a BREEAM.

 

„Priebeh seminárov hodnotíme pozitívne. Účasť bezmála 70 odborníkov z radov architektov, projektantov a developerov napovedá, že sme zvolili aktuálnu a atraktívnu tému. Semináre sme oživili možnosťou interaktívneho hlasovania a kladenia otázok prednášajúcim, čo dopomohlo k zaujímavej a aktívnej diskusii po každom príspevku“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ divízie ISOVER. Jednotlivých prednášok sa zhostili odborníci z našich vlastných radov (divízií ISOVER Slovensko a Česká republika a RIGIPS Slovensko) i externí odborníci. O certifikátoch BREEAM porozprával Marek Kremeň, ktorý je členom predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy a konateľom spoločnosti EXERGY Studios s.r.o. Zaoberá sa konzultačnou činnosťou v rámci komplexnej podpory pre získanie medzinárodných certifikátov udržateľnosti LEED, BREEAM a WELL. Certifikáciu LEED predstavil Samuel Sůra, ktorý sa udržateľnosti venuje od roku 2011. Bol súčasťou tímov, ktoré zabezpečili prvé certifikácie budov na Slovensku medzi inými certifikoval aj prvý pasívny polyfunkčný bytový dom - Zelené Átrium v Trnave. V januári 2016 založil spoločnosť SALVIS s.r.o., ktorá sa špecializuje na LEED a BREEAM poradenstvo. Moderátorsky sa akcie zhostil Ing. arch. Ľubomír Závodný