SAINT-GOBAIN ZÍSKALA PEVNÉ POSTAVENIE V GHANE

Homepage pridané 17. augusta, 2015


Saint-Gobain vytvorila prostredníctvom Industrial Mortars Activity (Saint-Gobain Weber) spoločný podnik s miestnymi partnermi v Ghane. V prvej fáze bude Saint-Gobain vlastniť iba minoritný podiel v tomto podniku. Spoločný podnik, ktorý je situovaný v hlavnom meste Ghany, Accra, bude zameraný na výrobu priemyslových maltových zmesí a ich predaj v celej Ghane.

Táto transakcia umožňuje spoločnosti Sant-Gobain záískať pevné postavenie v Záapadnej Afrike. temto región prechádza v posledných rokoch veľmi dynamickým rozvojom, predovšetkým v stavebníctve. Spoločný podnik posilňuje tiež našu schopnosť uspokojovať dopyt v subsaharskej Afriek, kde Saint-Gobain Weber už pôsobí (v Južnej Afrike). ide o krok, ktorý je plne v súlade so stratégiou skupiny Saint-Gobain weber - rozvíjať svoju činnosť v regiónoch s vysokým potenciálom. 

Viac v tlačovej správe.

 

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete že Weber výrobky sú použité na mnohých významných historických budovách?

Modrý kostol je pýchou a skvostom mesta Bratislavy, ktorý sa stal symbolom Slovenska v Mini-Európa parku v Bruseli.