Pridané 29. Jún, 2016
Dňa 09.06.2016 sa v hoteli Radisson BLU Carlton v Bratislave uskutočnilo najväčšie stretnutie riaditeľov stavebných, projektových a developerských firiem s predstaviteľmi vlády SR – Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2016.

Na Stretnutí lídrov sa zúčastnil nový minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Roman Brecely, rovnako tiež rada ďalších významných hostí.

Konferencia sa venovala pripravovaným zákazkám pre stavebnú sezónu 2016 a strednodobému výhľadu do roku 2020 ako aj novej výstavbe financovanej z centrálnych aj regionálnych zdrojov. Diskusný blok zahŕňal diskusiu privátnych developerov o zákazkách pripravovaných v oblasti pozemného staviteľstva v bytovom, kancelárskom aj priemyslovom developmente. Na diskusii sa zúčastnilo viac ako 400 VIP zástupcov spoločností.