Saint-Gobain Slovensko víťazom Leading HR Organisation 2016

Homepage pridané 24. novembra, 2016


16. novembra 2016 prebehol v Bratislave v poradí už piaty ročník slávnostného udeľovania ocenení Leading HR Organisation – súťaže, ktorá oceňuje firmy s najefektívnejším riadením ľudských zdrojov a najlepšími praktikami v oblasti personálneho manažmentu na Slovensku.

Ceny udeľuje poradenská spoločnosť PwC. Základom tejto súťaže je štúdia HR Controlling, ktorú spoločnosť PwC Slovensko realizuje každý rok. Ukazovatele, ktoré určili konečných víťazov, spadajú do štyroch oblastí:

·         HR Leading,

·         HR Lagging,

·         Organizačná štruktúra,

·         Produktivita a financie,

Sledované indikátory popisujú systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov, množstvo kariérnych príležitostí vo firme, štruktúru a konkurencieschopnosť systému odmeňovania, efektívnosť procesu náboru a výberu, mieru absencie a fluktuácie zamestnancov, atraktivitu zamestnávateľa na trhu práce, organizačnú štruktúru a celkovú produktivitu.

Celkovo bolo ocenených šesť firiem zo sektorov bankovníctva, energetiky, poisťovníctva, automobilového priemyslu, informačných technológií a sektor výroby. V sektore výroby sa stala víťaznou práve spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že vôbec najstaršia zlievareň v skupine PAM – Bayard sur Marne – oslavuje už 500 rokov od svojho založenia?

Táto zlievareň bola založená 30.8.1513 a jej vysoká pec zostala v aktívnej činnosti až do roku 1890!