Saint-Gobain Fórum 2017 - „Od strechy cez fasádu až do interiéru“

Homepage pridané 1. , 2017


Skupina Saint-Gobain na Slovensku usporadúva v nadväznosti na minuloročný úspech opäť sériu odborných, vzdelávacích seminárov pre architektov, projektantov, stavebné firmy a ostatných profesionálov v stavebníctve.

Ako názov napovedá, semináre budú zamerané na problematiku stavby ako takej a jej konkrétnych riešení z pohľadu udržateľnosti, energetickej-efektívnosti a Multi-komfortu. Táto téma je čoraz aktuálnejšia a Saint-Gobain so svojimi výrobkami už teraz ponúka nespočetné množstvo komplexných riešení. Jednotlivé témy seminárov vychádzajú zo stavebnej a projektovej praxe. Účastníkom program ponúkne široký pohľad do problematiky skrz nasledovné témy: pozrieme sa na ľahké a ploché strechy, na stavbu vegetačných striech, nazrieme na fasády z pohľadu ich vlastností, farieb a dopadu na premenu obrazu mesta, ukážeme, ako na bezproblémovú podlahu, zodpovieme otázky akustiky budov, designových riešení interiérov a napokon predstavíme, ako efektívne hľadať odpovede a poradenstvo na našich internetových stránkach.

 
Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovenskej komory architektov (SKA) z 13.4.2016, bol seminár zaradený do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu C – pod záštitou SKA s počtom kreditov 5.

 
Jednotlivé semináre prednesú zástupcovia spoločností Rigips, Isover, Weber a Ecophon.

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že Saint-Gobain Sekurit Hořovice sa špecializuje na výrobu autoskiel s vysokou pridanou hodnotou?

Hořovický závod sa za 20 rokov pôsobenia na trhu vyprofiloval na vysoko odborný výrobný závod, ktorý sa špecializuje na produkciu technologicky náročných skiel, predovšetkým pre luxusné a super športové automobily.