Pridané 1. September, 2017
Skupina Saint-Gobain na Slovensku usporadúva v nadväznosti na minuloročný úspech opäť sériu odborných, vzdelávacích seminárov pre architektov, projektantov, stavebné firmy a ostatných profesionálov v stavebníctve.

Ako názov napovedá, semináre budú zamerané na problematiku stavby ako takej a jej konkrétnych riešení z pohľadu udržateľnosti, energetickej-efektívnosti a Multi-komfortu. Táto téma je čoraz aktuálnejšia a Saint-Gobain so svojimi výrobkami už teraz ponúka nespočetné množstvo komplexných riešení. Jednotlivé témy seminárov vychádzajú zo stavebnej a projektovej praxe. Účastníkom program ponúkne široký pohľad do problematiky skrz nasledovné témy: pozrieme sa na ľahké a ploché strechy, na stavbu vegetačných striech, nazrieme na fasády z pohľadu ich vlastností, farieb a dopadu na premenu obrazu mesta, ukážeme, ako na bezproblémovú podlahu, zodpovieme otázky akustiky budov, designových riešení interiérov a napokon predstavíme, ako efektívne hľadať odpovede a poradenstvo na našich internetových stránkach.

 
Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovenskej komory architektov (SKA) z 13.4.2016, bol seminár zaradený do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu C – pod záštitou SKA s počtom kreditov 5.

 
Jednotlivé semináre prednesú zástupcovia spoločností Rigips, Isover, Weber a Ecophon.