Saint-Gobain Fórum 2017 - „Od strechy cez fasádu až do interiéru“

Homepage pridané 1. , 2017


Skupina Saint-Gobain na Slovensku usporadúva v nadväznosti na minuloročný úspech opäť sériu odborných, vzdelávacích seminárov pre architektov, projektantov, stavebné firmy a ostatných profesionálov v stavebníctve.

Ako názov napovedá, semináre budú zamerané na problematiku stavby ako takej a jej konkrétnych riešení z pohľadu udržateľnosti, energetickej-efektívnosti a Multi-komfortu. Táto téma je čoraz aktuálnejšia a Saint-Gobain so svojimi výrobkami už teraz ponúka nespočetné množstvo komplexných riešení. Jednotlivé témy seminárov vychádzajú zo stavebnej a projektovej praxe. Účastníkom program ponúkne široký pohľad do problematiky skrz nasledovné témy: pozrieme sa na ľahké a ploché strechy, na stavbu vegetačných striech, nazrieme na fasády z pohľadu ich vlastností, farieb a dopadu na premenu obrazu mesta, ukážeme, ako na bezproblémovú podlahu, zodpovieme otázky akustiky budov, designových riešení interiérov a napokon predstavíme, ako efektívne hľadať odpovede a poradenstvo na našich internetových stránkach.

 
Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovenskej komory architektov (SKA) z 13.4.2016, bol seminár zaradený do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu C – pod záštitou SKA s počtom kreditov 5.

 
Jednotlivé semináre prednesú zástupcovia spoločností Rigips, Isover, Weber a Ecophon.

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že Saint-Gobain má svoju Nadáciu?

V roku 2008 založila spoločnosť Saint-Gobain nadáciu pod názvom Saint-Gobain Initiatives Foundation. Cieľom je v spolupráci s neziskovými organizáciami pomáhať mladým nezamestnaným a skvalitňovať bývanie ľudom v núdzi. K dnešku je po celom svete viac ako 200 projektov v 48 krajinách sveta a Nadácia ročne investuje do týchto projektov 1 milión eur. V Čechách bol v roku 2014 úspešne dokončený projekt Květná zahrada.