Pridané 22. Február, 2017
Zima je obdobie, kedy najviac času venujeme školeniam a tréningom. Prvé školenie v roku 2017 sme venovali našim omietkárom zameraným na aplikáciu strojových omietok.

Zima je obdobie, kedy najviac času venujeme školeniam a tréningom. Prvé školenie v roku 2017 sme venovali našim omietkárom zameraným na aplikáciu strojových omietok.

Na školení a predvádzaní novinky Rimat Lite v dňoch 19. a 20.1. sa stretlo 25 omietkárov z 13 realizačných firiem. Stretnutie našich najlepších omietkárov na strojové omietky sme využili na testovanie novinky. Aj týmto spôsobom získavame dôležité názory a skúsenosti so spracovaním našich strojových omietok.