Raňajky s riaditeľom v Glassolutions

Homepage pridané 13. , 2017


Ako dosiahnuť efektívnu výmenu informácii na pracovisku? Napríklad aj firemnými raňajkami.

 

Komunikácia medzi vedením a pracovníkmi musí byť otvorená a schopná nielen rozprávať, ale najmä počúvať. V Glassolutions preto zavádzame pravidelné raňajky/olovrant s riaditeľom, kde vytvárame priestor pre všetky otázky našich zamestnancov. Okrem toho, že ide o fórum, kde sa dá rozprávať z očí do očí, môžu si prítomní pochutnať na výborných chlebíčkoch a káve :-)

 
Raňajky s riaditeľom zavádzame raz za kvartál a vždy budú otvorené aktuálnou témou. Augustové raňajky boli zamerané na novinku – wcm projekt, do ktorého vyzývame každého zamestnanca za odmenu.

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že Nitrasklo patrí do skupiny spoločností s hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike?

Naša spoločnosť splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu, a preto patrí do exkluzívnej skupiny 6,5 % slovenských firiem, ktoré môžu používať certifikáciu A ako symbol vysokého ratingového hodnotenia.