Raňajky s riaditeľom v Glassolutions

Homepage pridané 13. , 2017


Ako dosiahnuť efektívnu výmenu informácii na pracovisku? Napríklad aj firemnými raňajkami.

 

Komunikácia medzi vedením a pracovníkmi musí byť otvorená a schopná nielen rozprávať, ale najmä počúvať. V Glassolutions preto zavádzame pravidelné raňajky/olovrant s riaditeľom, kde vytvárame priestor pre všetky otázky našich zamestnancov. Okrem toho, že ide o fórum, kde sa dá rozprávať z očí do očí, môžu si prítomní pochutnať na výborných chlebíčkoch a káve :-)

 
Raňajky s riaditeľom zavádzame raz za kvartál a vždy budú otvorené aktuálnou témou. Augustové raňajky boli zamerané na novinku – wcm projekt, do ktorého vyzývame každého zamestnanca za odmenu.

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, čo znamenajú slová Saint-Gobain?

Saint-Gobain bola malá dedina, kde bola v roku 1692 otvorená skláreň na výrobu zrkadiel. V roku 1695 došlo rozhodnutím, kráľa k zlúčeniu tejto sklárne a sklárne, ktorej udelil kráľ Ludovít XIV. v roku 1665 patent na výrobu zrkadiel. Nová spoločnosť sa volala Manufacture des Glaces de Saint-Gobain.