Pridané 31. Október, 2014
„Cieľom zákona je zvýšiť účinnosť využitia energie v celom energetickom reťazci a najmä v oblastiach konečnej spotreby s vysokým predpokladom úspor energie, ako napríklad budovy alebo priemysel,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva v zákone, ktorý vypracovalo.

Nový zákon o energetickej efektívnosti okrem iného ustanovuje nové povinnosti pre vlastníka a správcu budovy s plochou nad tisíc metrov štvorcových. Tieto objekty budú musieť prejsť hydraulickým vyregulovaním vykurovacieho systému, resp. rozvodov teplej vody. Budovy budú musieť byť vybavené tepelným zariadením s automatickou reguláciou teplonosnej látky.

Schválený zákon taktiež stanovuje povinnosť vykonávať energetický audit pre podnikateľov, ktorí nie sú podľa európskej definície mikropodnikom, malou alebo strednou firmou. „Veľký podnik je povinný energetické audity aktualizovať každé štyri roky,“ spresňuje rezort hospodárstva. Vďaka schválenému zákonu by malo mať Slovensko do konca budúceho roku vypracovanú analýzu využitia centrálneho zásobovania teplom (CZT). Analýza bude okrem iného posudzovať prognózy rozvoja potreby tepla a chladu pre systémy CZT. Do konca budúceho roku by malo mať Slovensko vypracovanú aj tepelnú mapu.

Svoje povinnosti bude mať i ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré bude musieť v spolupráci s rezortom hospodárstva vypracovať dlhodobú stratégiu investícií do obnovy budov. Cieľom stratégie je vytvoriť dlhodobý investičný rámec na obnovu budov v Slovenskej republike, pričom sa zohľadní súčasný stav fondu budov a nákladovo efektívne spôsoby obnovy,“ dodalo ministerstvo hospodárstva. Verejné budovy by sa mali obnovovať každoročne.

Spozornieť by mali aj bytové domy, ktoré majú vlastnú kotolňu. V týchto kotolniach totiž budú musieť jej majitelia nainštalovať do konca roku 2016 overené meradlá tepla. „Termín je hraničný a je stanovený európskou smernicou o energetickej efektívnosti,“ upozorňuje rezort hospodárstva. Investori, ktorí budú mať záujem postaviť na Slovensku nový energetický zdroj na výrobu elektriny, budú musieť predložiť aj ekonomicko-technické hodnotenie projektu z pohľadu možnosti využitia tepla. Výnimku z tejto povinnosti budú mať len jadrové zariadenia.

Zákonom sa vo všeobecnosti upravuje rámec pre racionálne používanie energie. „Stanovujú sa požiadavky na energetickú efektívnosť pri premene, prenose, preprave, distribúcii a spotrebe energie, upravuje sa monitorovanie a podpora energetickej efektívnosti a stanovujú sa povinnosti pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby a orgány štátnej správy pri používaní energie,“ dodáva ministerstvo hospodárstva.
Zdroj: sita,sn