Pridané 16. Február, 2016
DLHODOBÁ ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ JE DNES NAJAKTUÁLNEJŠOU POŽIADAVKOU OKIEN ČI CELÝCH OKENNÝCH ZOSTÁVA CELÝCH FASÁDNYCH PLÔCH ZO SKLA Dátum / Issue date: 12.02.2016 Publikácia / Publication: Dom a byt Strana / Page: 24 Náklad / Circulation: 26000

Okná či presklené steny fasád nesmú byt


v zimných mesiacoch spotrebičmi tepla a v lete zasa nesmú vpúšťať do obytného priestoru vysoké množstvá UV žiarenia. Toto sú všeobecné požiadavky, ktoré sú upresnené harmonizovanou STN, ktorá definuje kvalitatívne parametre okien a sklenených prvkov fasád.
Od 1.1.2016 platia veľmi vysoké normové požiadavky Uokna = 1,00W/m2. K. Musíte si byť vedomí, že sklo v oknách tvorí až 80 % plochy. Jeho vlastnosťami sa preto musíte zaoberať, lebo dlhodobá energetická úspornosť je najaktuálnejšou požiadavkou, ktorú vyžaduje STN. Hlavná je aj energetická efektívnosť zabudovaných izolačných skiel a z toho vyplývajúce nízke prevádzkové náklady vášho RD či iného objektu.
Ak si teda plánujete zaobstarať nové okná a premýšľate, aké technické parametre by mali spĺňať, mali by ste sa na kúpu týchto prvkov do stavby pripraviť! V tomto príspevku vám poradíme, ako uvažovať a ako si zadefinovať otázky pre dodávateľa „vašich" presklených častí domov či bytov.


Požiadavky na sklá sú širokospektrálne


Funkčné a technické kritériá na sklenenú výplň sa dajú charakterizovať požiadavkami na osvetlenie, priepustnosť slnečného žiarenia, čírosť skla, ale aj jeho farebnosť. Ďalej sú to požiadavky na tepelnú ochranu, ochranu proti hluku, ale aj mechanickú bezpečnosť a relatívne jednoduché osadenie do rámu okien či fasády. Požiadaviek je teda veľa a výrobcovia izolačných skiel musia byť „majstri vo svojom remesle".


Glassolutions Nitrasklo je slovenský líder


Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, divízia Glassolutions Nitrasklo, s.r.o., so svojou prevádzkou a výrobou v Nitre, už dvadsaťpäť rokov prináša progres v oblasti izolačných skiel a pevne si drží svoje vedúce postavenie na slovenskom trhu. Aby ste si vedeli predstaviť škálu možností, ktoré tento najväčší výrobca a spracovateľ skla na Slovensku ponúka, navštívili sme ich výrobnú základňu a vedúcemu obchodného útvaru, špecialistovi na izolačné sklá Rastislavovi Svečulovi, sme položili niekoľko otázok.


DaB: Od roku 2012 sa spracovanie skla v dvoch spoločnostiach Nitraskla a Veniskla zlúčilo do jedného celku a touto koncentráciou spracovania skla pod „jednu strechu" sa zracionalizovala výroba a spracovanie tabuľového skla pre stavebnú výrobu. Mohli by ste našim čitateľom aspoň stručne predstaviť celú produkciu?


R. Svečula: Naša spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, divízia Glassolutions Nitrasklo (tak sa voláme po zlúčení), môže dnes konečnému zákazníkovi, najmä však výrobcom okien, fasád a tvorcom - návrhárom interiérov, ponúkať rôzne riešenia: od výroby a predaja izolačných skiel, po predaj skla vo voľných či presných mierach, skiel opracovaných a ďalej zušľachtených, po predaj kovania, návrh a výrobu interiérových presklených stien, zábradlí, pochôdznych skiel, schodíšť a iných, zo skla vyrobených interiérových produktov. Vo všeobecnosti ponúkame riešenia pre všetkých, čo riešia otázku izolačného skla alebo interiéru zo skla.


DaB: Nová norma, ktorá platí od 1.1. 2016, posúva normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla Uokna na hodnotu 1,0W/(m2. K). Táto požiadavka si vyžiada zmeny v konštrukcii izolačných skiel pre okná aj pre zasklené prvky fasád. Hovorí sa, že trojsklá sú od roku 2016 pre okná štandardom.


R. Svečula: Je pravda, že pokiaľ má byť splnená hodnota súčiniteľa prechodu tepla Uokna, podmienkou je izolačné trojsklo. Naším štandardom je izolačné trojsklo Climatop XN. V základnom zložení 4-16-4-16-4 dosahuje hodnotu súčiniteľa prechodu tepla zasklením Ug 0,6 W/m2. K.
Pri plnení medzipriestorov argónom. Zároveň dosahuje vynikajúce parametre prestupu svetla TI = 74 % a vysoký solárny faktor g = 0,54.


DaB: Dnešná architektúra je označovaná ako architektúra skla. Môžete popísať aj ďalšie varianty týchto energeticky úsporných skiel?


R. Svečula: Vysoko výkonné zasklenia môžu mať výrazný vplyv na spotrebu energie a taktiež môžu v porovnaní s jednoducho zasklenými oknami znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie až o 30 %. Optimálne riešenie ponúka izolačné trojsklo. To sa taktiež musí prispôsobiť dnešnej modernej dobe, v ktorej sa čoraz viac prikláňame k nízko energetickým a pasívnym domom. SGG CLIMATOP LUX je prispôsobený presne takýmto obydliam, keďže má vysoko priaznivú tepelnú bilanciu - získava veľké množstvo solárneho tepla (g = 0,62). Práve vďaka tomu redukuje množstvo vynaloženej energie na kúrenie. Navyše vďaka vysokému prestupu svetla (TI = 73) umožňuje získavať veľké množstvo prirodzeného svetla, čím navyše šetrí spotrebu energie na umelé osvetlenie. Na druhej strane SGG CLIMATOP ONE má výborné tepelnoizolačné vlastnosti (Ug = 0,5 W/m2, pri použití kryptónu až Ug = 0,4 W/m2), ale aj nízky solárny faktor, čo zasa zabezpečuje vynikajúcu protislnečnú ochranu.


DaB: Ak sme dobre pochopili, izolačné sklá sa vedia zložiť z rôznych tabúľ skla, ktoré dokážu vytvoriť trojsklo pre ktorúkoľvek požiadavku v určitej časti stavby. Môžu byť teda trojsklá s vyššou ochranou proti slnku, protihlukové či bezpečnostné, atď?


R. Svečula: Áno, pridaním správneho typu do skladby izolačného trojskla môžeme dosiahnuť veľmi zaujímavú protihlukovú a protislnečnú ochranu ako aj rôzne triedy bezpečnosti. A navyše dokážu mať tieto sklá aj prirodzený čistiaci efekt, takže šetria údržbu. Ideálna skladba predstavuje vonkajšiu tabuľu, ktorá je z multifunkčného skla - poskytuje komfort na údržbu, prostredná tabuľa je z číreho skla a vnútorná odráža teplo do miestnosti. Medzi tabuľami je špeciálna fólia, ktorá prispieva k väčšej bezpečnosti a akustickému komfortu.


DaB: Jedna praktická otázka. Výrobcovia okien sú určitým spôsobom obmedzovaní statickými limitmi rámov, do ktorých vkladajú vaše izolačné sklá. Aké sú rozmerové limity u izolačných trojskiel a skiel pre fasády?


R. Svečula: Rozmerové limity závisia od toho, z čoho je vyrobený rám. Štandardne vyrábame izolačné troj- a dvojsklo v rozmeroch 2500 mm x 3500 mm, vrátane tvrdených a vrstvených bezpečnostných skiel. Treba si však uvedomiť, že taký veľký rozmer izolačného skla si vyžaduje pomerne hrubé a ťažké sklá a nemenej dôležitá je potom aj celková hrúbka tohto izolačného skla.


DaB: V architektúre veľkých objektov sú fasádne sklá rôznych odtieňov. Môžete čitateľom nášho časopisu priblížiť, ako sa tieto farebnosti dosahujú?


R. Svečula: Veľké presklené plochy si vyžadujú riešiť otázku protislnečnej ochrany. V minulosti sa protislnečná ochrana dosahovala najmä sklami farbenými v hmote, prípadne ešte pridaním vysokej reflexie. V súčasnosti sa protislnečná ochrana rieši transparentnými sklami s protislnečným, nízkoemisným povlakom rôznych odtieňov.
Každý povlak v závislosti od typu má iný odtieň. Takto vieme vyriešiť každú požiadavku a dosiahnuť farebnosť od veľmi neutrálnej transparentnej až po tmavé, rôznofarebné zasklenie.


DaB: Dovoľte ešte jednu otázku. Týka sa interiérového skla. V týchto inštaláciách, ako sú zábradlia, posuvné sklenené dvere, schodiskové stupne či podesty, je potrebná vysoká ochrana skla proti rozbitiu. Ako sa dosahujú tieto parametre a aké sú možnosti rôznych farebných kombinácií?


R. Svečula: Bezpečnostné sklá v interiéri sa rozdeľujú podľa druhu použitia a takisto v zmysle bezpečnostných predpisov. Pre interiérové riešenia zo skla je základom použiť tepelne tvrdené sklo - SGG Securit /ESG/. Ide o proces tepelnej úpravy skla, pri ktorom sa sklo ohreje na vysokú teplotu a následne sa rýchlo schladí. Tento proces je tiež známy pod názvom kalenie skla. Týmto získa sklo nové rozloženie vnútorného napätia. Sklo získa odolnosť proti nárazu, zvýši sa jeho pevnosť a tepelná odolnosť. Po jeho rozbití dochádza ku vzniku veľkého množstva malých neostrých úlomkov, riziko poranenia je teda znížené na minimum.
V interiéroch sa tepelne tvrdené sklo používa hlavne tam, kde nie je riziko prepadu po jeho rozbití. Teda na už spomínané interiérové sklenené dvere, sprchové kúty, fixné priečky, atď. V súčasnosti máme v našej výrobe uvedenú do prevádzky novú kaliacu pec, na ktorej sme schopní kaliť sklá až do rozmeru 2440 x 3650 mm.
Pri použití skla tam, kde sú kladené väčšie nároky na bezpečnosť - ako pri zábradliach, pochôdznych sklách a schodiskových stupňoch, teda tam, kde je riziko prepadu osôb z výšky, je nutné okrem tepelne tvrdeného skla použiť vrstvené bezpečnostné sklo SGG Securit Stadip. Sklenené tabule sú spájané bezpečnostnou fóliou, ktorej hrúbka zabezpečuje zvýšenú pevnosť a odolnosť skla. Pri prasknutí alebo rozbití skla zostávajú jeho úlomky zachytené na fólii.
Tým môže naďalej plniť bezpečnostnú funkciu, kým sa sklo nevymení. Toto sklo má veľa možných variácií zloženia - podľa druhu použitia, konkrétneho riešenia, rozmerov jednotlivých tabúľ, atď. Naši odborníci vám odporučia sklo presne podľa konkrétnej situácie.
Čo sa týka farebného riešenia skla, tam je možností veľa. Sklo samotné môže byť farbené v hmote - SGG Parsol (bronzová, zelená, sivá farba). Pri lepených bezpečnostných sklách vieme dosiahnuť rôzne farebné kombinácie samotnou fóliou a kombináciou farebných fólii.


SAINT-GOBAIN
GLASSOLUTIONS NITRASKLO s.r.o
www.nitrasklo.sk
www.glassolutions.sk


Foto popis| Hodnota U: 0,6 W/m2K s argónom a 0,5 W/m2K s kryptónom.


O autorovi| Ing. Pavel Kleskeň, šéfredaktor