Pridané 26. Apríl, 2016
Trend DIY (Do It Yourself – Urob si sám) sa udomácňuje už aj v oblasti stavebníctva. Čoraz viac ľudí sa živo zaujíma o technické postupy a nakupuje špeciálne náradia s ambíciou renovovať vo svojej réžii. Je to hobby s viacnásobne pridanou hodnotou. Pri manuálnej práci sa skvele odbúrava pracovný stres, môžete sa kreatívne činiť, nehovoriac o tom, že zdarný výsledok poteší hneď dvakrát, keď viete, že ste sa nemu dopracovali vlastnými rukami. Dátum / Issue date: 25.04.2016 Publikácia / Publication: bratislavskenoviny.sk