Pridané 27. Máj, 2015
V minulosti platilo veľa obmedzení pri výbere farebného odtieňa na zateplenú fasádu. Príliš tmavé odtiene sa zahrievali na vysoké teploty a urýchľovali degradáciu vonkajšieho kontaktného tepelno-izolačného systému. Bez obmedzenia ich bolo možné použiť len na 10 % plochy z fasády. Dnes sú vďaka inovatívnym technológiám tieto obmedzenia minulosťou! Spoločnosť Saint-Gobain Weber predstavuje novú technológiu tenkovrstvových omietok pod názvom weber.reflex, ktorá znižuje teplotu slnku exponovanej vrstvy fasádneho systému až o 25 % oproti používanej pigmentovej skladbe. Zdroj: Správa budov Dátum vydania: 27.5.2015 Rubrika / relácia: PR článek Strana / správa: 07

Zníženie teploty povrchu kontaktného zatepľovacieho systému pomocou technológie weber.reflex predlžuje životnosť celého zatepľovacieho systému, pretože nežiaduca vysoká teplota urýchľuje chemickú a fyzikálnu degradáciu tak tenkovrstvovej omietky, ako aj polystyrénovej izolácie. Medzi ďalšie výhody tejto technológie patrí napríklad i zníženie nákladov na ochladzovanie interiéru z dôvodu nižšieho zahrievania vonkajšieho plášťa budovy.
Ako to spolu vlastne súvisí? Naše vnímanie farieb je založené na vnímaní určitého svetelného spektra, ktoré predmety odrážajú. Dôvodom, že nevnímame farebnosť všetkých predmetov rovnako, je rôzna odrazivosť svetla od povrchu predmetov. Teda rôzny pomer farebného spektra, ktoré je pohltené a ktoré je od predmetu odrazené smerom k pozorovateľovi.
Množstvo absorbovanej časti viditeľného spektra sa teda taktiež prejaví na farbe predmetu, no množstvo inej absorbovanej časti svetelného, tzv. neviditeľného žiarenia sa prejaví napríklad na teplote predmetu. Čím má predmet väčšiu schopnosť absorbovať neviditeľné žiarenie, tým viac a rýchlejšie sa ohrieva.
TSR (celková slnečná odrazivosť) je parameter, ktorý popisuje, koľko viditeľného a koľko neviditeľného žiarenia sa odrazí od povrchu materiálu. Zahrievanie materiálov je nepriamo úmerné hodnote TSR. To znamená, že keď je napríklad hodnota TSR 29; 29 % žiarenia sa odrazí a 71% sa absorbuje.
Na hodnotenie „tepelno-absorpčných“ vlastností finálnych estetických úprav sa často používa parameter HBW (index svetelnej odrazivosti).
Keď prenesieme tieto informácie do oblasti fasád, tak platí to isté. Fasáda sa ohrieva tým rýchlejšie a na vyššiu teplotu, čím viac neviditeľnej časti žiarenia dopadajúceho na povrchový materiál absorbuje. Pod názvom weber.reflex ponúkame riešenie, ktoré znižuje teplotné namáhanie slnkom namáhanej časti fasády aj o viac ako 25 % oproti bežne používanej pigmentovej skladbe (omietky a nátery sa správajú, akoby mali vyšší HBW až o viac ako 25 %). Táto technológia totiž využíva pigmenty, ktoré majú najväčšiu odrazivosť tepelnej časti slnečného žiarenia, preto fasáda ostáva chladnejšia aj na dotyk.

www.weber-terranova.sk