Pridané 24. September, 2015
Ťažko skúšaný segment stavebných materiálov má za sebou po rokoch prepadov konečne rok stabilizácie. Okrem mierneho rastu tržieb potešil najmä návrat k zisku, ako aj zvýšenie počtu ľudí pracujúcich v sektore. Pomohol rozbeh veľkých infraštruktúrnych projektov financovaných z eurofondov v posledných mesiacoch roka 2014. Dátum / Issue date: 23.09.2015 Publikácia / Publication: etrend.sk

Tento rok už svitá na lepšie časy. Vo výstavbe je rekordný počet úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, k tomu treba prirátať pokračujúcu rekonštrukciu severného železničného koridoru, ako aj výstavbu a rekonštrukciu obecných čistiarní vôd a kanalizácií. Rozhýbal sa aj súkromný sektor, keď developeri rozmrazili staré a naštartovali nové realitné projekty. Prebytok lacných peňazí motivuje stavať kancelárie, logistické haly aj byty. Kým vlaňajšie zlepšenie situácie na trhu bolo ešte nerovnomerné a nepocítili ho všetci hráči, v tomto roku by sa mal stavebný boom prejaviť v plnej sile. V júni vzrástla stavebná produkcia medziročne o viac ako štvrtinu a atakovala rekordy z predkrízového roku 2007. Za celý prvý polrok tohto roka je stavebná produkcie medziročne vyššia o takmer trinásť percent.
Reštrukturalizácie trápia


Dobrý pocit pri pohľade na výsledky sektora kazí niekoľko negatívnych trendov. Prebytočné kapacity a tlak na ceny v Európe nútia nadnárodné koncerny optimalizovať výrobu do najmodernejších prevádzok, na čo doplácajú slovenské dcérske firmy. Rakúsky Tondach, v ktorom vlani získal majoritu koncern Wienerberger, zakonzervoval svoj závod na pálenú škridlu v Nitrianskom Pravne a výrobky dováža z Maďarska. Xella Slovensko kryje časť tunajšieho dopytu murivom z českých Hrušovanov. Dánsky Icopal zmenil zameranie štúrovského závodu, keď sa bude namiesto finálnych výrobkov venovať už len produkcii polotovarov.


Exportérom zase nepomohlo oslabenie lokálnych mien okolitých štátov voči euru. Veľké problémy pre firmy priniesli reštrukturalizácie a konkurzy stavebných spoločností, ktoré po sebe zanechali množstvo nesplatených dlhov u subdodávateľov stavebných materiálov.


Výrobcovia stavebných látok s 20 a viac zamestnancami vlani dokopy utŕžili 957 miliónov eur, čo predstavuje medziročné zlepšenie o 5,5 percenta. Rovnakým tempom rástol aj export odvetvia, ktorý poskočil na 334 miliónov eur. Podiel pridanej hodnoty na tržbách zase stúpol o dva percentuálne body na rovných tridsať percent. Pozitívom je návrat do čiernych čísel, na čom majú hlavnú zásluhu výrobcovia cementu, vápna a sadry. Čistý zisk stavivárov tak dosiahol 34 miliónov eur a o milión eur zaostal za rokom 2011. Pokles priemernej mesačnej mzdy vykompenzoval nárast počtu zamestnancov, ktorý sa opäť vrátil na úroveň osemtisíc ľudí.
Holcim na hojdačke


Slovenský Holcim ako tradičná jednotka odvetvia má za sebou turbulentný rok. Európska komisia síce dala zelenú zlúčeniu jeho švajčiarskej matky s francúzskym konkurentom Lafarge, ale jednou z podmienok bolo vyčlenenie slovenských, maďarských a rakúskych aktív Holcimu. Tie vrátane slovenskej dcéry získala v júli tohto roku za 6,5 miliardy eur írska spoločnosť CRH. Holcim Slovensko tak od septembra zmenil obchodné meno na CRH Slovensko. Švajčiarsky koncern sa však zo Slovenska úplne nestiahol, ponechal si servisné centrum v Košiciach, ktoré plánuje ďalej rozvíjať.


Výroba stavív 1/2Production of Building MaterialsPozn.: Údaje sú za podniky s 20 a viac zamestnancami (Data for companies with 20 and more employees)PRAMEŇ: Štatistický úrad SR / SOURCE: Statistical Office of the SR


Z obchodného hľadiska má za sebou slovenský Holcim dobrý rok. Predaj cementu a slinku medziročne stúpol. Pomohol najmä rast exportu sivého cementu do Maďarska, ktorý tak kompenzoval domáci pokles dopytu. Ten je neustále pod cenovým tlakom vzhľadom na prebytočné kapacity domácich hráčov. Segment bieleho cementu bol vlani stabilný, keď väčšina produkcie Holcimu smerovala na poľský, český a rakúsky trh. Predaj kameniva stúpol medziročne o takmer 17 percent, keď zabral najmä dopyt na východe Slovenska. Horšie na tom bol predaj betónu, ktorý klesol o desatinu a pre nízke ceny skončil opäť v strate. Väčšina objemu smerovala na úsek diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, no problémom bolo rozdelenie výstavby na viacero rokov.


Holcim vlani po troch rokoch spustil v Rohožníku dve kľúčové investície. Za 19 miliónov eur postavil vlastnú elektráreň na výrobu elektrickej energie z odpadového tepla. Zároveň začal s produkciou priemyselnej soli z odpadu pri výrobe surovinovej múčky. Investícia za takmer desať miliónov eur má firme priniesť dodatočné príjmy už v tomto roku. Holcim vlani pokračoval aj v znižovaní nákladov. Presunul časť administratívnych a predajných činností do košického servisného centra, ktoré následne v januári predal materskej spoločnosti Holcim. Okrem toho firma predala svoje podiely v trnavskom výrobcovi betónu Hirostavbet. Zároveň prikúpila spoločnosť Geovin. Priemerný počet zamestnancov Holcimu sa tak znížil o viac ako trinásť percent na 666.


Investície a sekanie nákladov pomohli spoločnosti k takmer päťpercentnému rastu tržieb na 129 miliónov eur a zníženiu straty na 1,8 milióna eur z predošlých hrozivých 22 miliónov. Pridaná hodnota sa zvýšila o 15 percent na viac ako 38,4 milióna eur. Holcim opäť potvrdil svoje dominantné postavenie v sektore, keď sa na celkových tržbách odvetvia podieľa trinástimi percentami.


Považská cementáreň v Ladcoch patriaca pod nemecký Berger Holding vlani zvýšila predaj cementu o desať percent. Pomohla najmä miernejšia zima začiatkom roka, ako aj vhodné poveternostné podmienky až do konca roka. Na exportných trhoch nezaznamenala firma výraznejšie oživenie stavebnej produkcie, pričom negatívne pôsobilo oslabenie lokálnych mien voči euru najmä pri dodávkach do Maďarska a Česka. Tržby spoločnosti vzrástli o jedenásť percent na 56,3 milióna eur, kým zisk sa posilnil o tri štvrtiny na 470-tisíc eur. Najmenší z trojice výrobcov cementu Cemmac z Horného Srnia síce zaznamenal medziročný prepad vo výrobe aj predaji, ale na tržbách sa to neprejavilo. Tie poskočili o 3,5 percenta na 33 miliónov eur, kým čistý zisk stúpol o tretinu na 2,3 milióna. Cemmac preinvestoval takmer 1,4 milióna eur.
Vápnarov trápia oceliari


Výrobcovia vápna a sadry si medziročne mierne pohoršili. Dôvodom je takmer šesťpercentný pokles tržieb najväčšieho hráča v sektore Carmeuse Slovakia. Zisk však firme vzrástol o polovicu na 9,3 milióna eur. Spoločnosť páli kusové vápno priamo v areáli košických U.S. Steel, ale vlani prišla o významného odberateľa Slovakia Steel Mills, keď oceliareň v Strážskom skončila v konkurze. Obdobný problém čaká aj firmu Dolvap z Varína, keďže jej zákazník Vítkovice Steel koncom septembra zatvára svoju oceliareň v Ostrave. Dolvap však zvýšil tržby a znížil stratu, keď ho potiahla výstavba diaľnic a modernizácia železníc. Výhľad na tento rok je vzhľadom na zatvorenie oceliarní a pretrvávajúci problém na ukrajinskom trhu pesimistický. Očakáva sa aj zníženie dopytu v segmente papierenskej výroby a v produkcii stavebných hmôt.
Tehliari na pokraji krachu


V komplikovanej situácii sa vlani ocitli tehliari, keď z troch firiem až dve vykázali záporné vlastné imanie. Wienerberger slovenské tehelne ukončil rok so stratou takmer jedného milióna eur, kým Leier Baustoffe SK skončil v mínuse prevyšujúcom 2,1 milióna eur. Jedinou ziskovou firmou tak boli Pezinské Tehelne. Tehliarov do červených čísel tlačia rastúce ceny energií, prebytočné kapacity, ako aj investície z minulosti. Napriek predlženiu držia zahraničné matky tunajšie dcérske firmy nad vodou. Leier Baustoffe dokonca rozširuje svoj závod v Petrovanoch.


Saint-Gobain Construction Products skončil s tržbami 63 miliónov eur na treťom mieste medzi stavivármi, keď výrobca omietok, izolácií a sadrokartónu pod seba skonsolidoval výsledky štyroch divízií vrátane najnovšieho prírastku – závodu na izolačné sklo Glassolutions z Nitry. Koncern tu investoval do novej linky, v Trnave zase zvýšil výrobnú kapacitu a kvalitu polystyrénu.


Výroba stavebných materiálov 2/2Construction MaterialsPRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses
Slovenské okná idú do sveta


Výrobcovia okien po troch rokoch opäť zaznamenali rast tržieb a výrazne im poskočil aj čistý zisk. Na celkových tržbách a zisku odvetvia stavebných látok sa podieľajú zhodne približne 28 percentami. Postavenie slovenských závodov dokumentujú významné investície, ktoré do nich smerujú ich materské koncerny. Neľahkú situáciu na domácom trhu sa firmy snažia riešiť väčšou orientáciou na zahraničie.


Najväčším podnikom je výrobný závod Partizánske Building Components patriaci dánskemu Veluxu. Produkcia firmy vzrástla vlani o takmer tridsať percent a tržby o 16 percent. Strategickú pozíciu fabriky pre trhy v strednej a východnej Európe potvrdil podnik získaním investície na rozšírenie o novú výrobnú halu a sklad. S tým súvisí aj naberanie nových pracovníkov, ktorých počet má prekročiť hranicu 450 ľudí.


Slovaktual v Pravenci vlaňajším 15-percentným rastom tržieb prekonal hranicu 40 miliónov eur, keď mu pomohla najmä expanzia na zahraničných trhoch. Líder vo výrobe plastových okien dodával na trhy v Česku, Rakúsku, Švajčiarsku, ale aj do Nemecka, Francúzska a Talianska. Predaj v zahraničí sa na celkových tržbách podieľal šesťdesiatimi percentami, keď narástol o štvrtinu. Investície Slovaktualu patriaceho do švajčiarskeho koncernu AFG Arbonia Forster Holding vlani dosiahli 9,5 milióna eur. Firma dokončila výstavbu novej výrobnej haly v hodnote 15 miliónov eur, v ktorej v júni tohto roku spustila sériovú výrobu okien pre švajčiarsky trh. V budúcom roku by sa mala začať produkcia aj na druhej linke a v Pravenci tak celkovo nájde prácu 150 ľudí. Slovaktual sa vďaka tejto investícii stane celoeurópskym kompetenčným centrom pre plastové okná vysokej kvality. ?