Pridané 20. Apríl, 2016
Novela zákona o energetickej efektívnosti uložila vlastníkom bytov a správcom rozvody tepla a teplej vody nielen vyregulovať, ale aj efektívne izolovať. Opatrenia sa mali vykonať do konca roka 2015. Čo ak to vlastníci budov nestihli? Dátum / Issue date: 19.04.2016 Publikácia / Publication: ASB.sk