Pridané 26. Október, 2015
Pri neustále sa zvyšujúcom trende nárastu nákladov na život prevláda snaha o ich zníženie. Jednou z možností, ako ušetriť, je analyzovať spotrebu energie na vykurovanie bytových priestorov. Dátum / Issue date: 23.10.2015 Publikácia / Publication: ASB.sk

Medzi najčastejšie používané riešenia na zníženie energetickej náročnosti budov patrí zateplenie kontaktným tepelnoizolačným systémom a výmena okenných konštrukcií. Podľa dlhodobých meraní polovica tepelnej energie uniká cez výplňové konštrukcie (okná, dvere), ďalších 35 % cez obvodové steny a zvyšné teplo uniká cez strechu a podlahu. Komplexné zateplenie budov prináša úsporu energie od 40 až do 60 %, čo je hodnota, ktorá sa pozitívne prejaví aj v znížení nákladov.


Použitie tepelnoizolačných systémov prináša niekoľko výhod. Prvou je už spomínaná úspora nákladov na vykurovanie, nasleduje predĺženie životnosti budovy, pozitívny vplyv na ekológiu a v neposlednom rade aj estetické zlepšenie vzhľadu stavebného objektu. Ďalšou výhodou zateplenia budov je odstránenie vzniku plesní a zlepšenie tepelnej pohody v bytoch. Spomínané výhody jednoznačne prevažujú nad vysokými prvotnými nákladmi na realizáciu zateplenia. Pri celkovej obnove bytového domu sa kalkuluje s návratnosťou nákladov na úrovni 10 až 12 rokov.


Celková obnova bytového domu zahŕňa okrem zateplenia obvodových stien aj zateplenie strechy, výmenu okien, vyregulovanie systému vykurovania a taktiež celkovú obnovu balkónov a lodžií. Sanácia balkónov a lodžií predstavuje nevyhnutnú súčasť obnovy bytového domu, pretože tieto priestory sú najviac namáhané a najskôr podliehajú degradácii. Na sanáciu balkónov či lodžií možno použiť klasické izolačné systémy so spádovou vrstvou z betónového poteru alebo systém takmer bez mokrého procesu so spádovou vrstvou z klinových dosiek na báze EPS. Odporúča sa použiť certifikované systémy, ktoré tvoria systémové komponenty.


01 / Cementové lepidlo
Na suchý pevný podklad zbavený všetkých uvoľnených ľahko sa odlupujúcich častí sa štetcom nanesie penetračný náter zriedený vodou v pomere 1 : 5. Na ešte vlhký podklad sa zubovým hladidlom nanesie tenká vrstva cementového lepidla rozmiešaného s vodou (6,5 l/25 kg vrece), ktoré sa nechalo 10 minút odležať a znovu sa premiešalo.


02 / Klinové dosky EPS
Na takto pripravené lôžko sa položia klinové dosky EPS s hrúbkou v najužšom bode min. 40 mm a ľahko sa pritlačia.


03 / Prvá vrstva hydroizolácie
Na klinové dosky EPS sa následne oceľovým hladidlom nanesie prvá vrstva dvojzložkovej vysokoflexibilnej hydroizolácie. Zložka A sa mieša zo zložkou B v pomere 1 : 1.


04 / Izolovanie rohov
Styk podlahy so stenou sa utesní trvalopružnou vodotesnou páskou, ktorá sa vloží do vrstvy hydroizolácie a pomocou murárskej lyžice sa dôkladne pritlačí.


05 / Odkvapový profil
Na okraje balkóna sa nanesie tenká vrstva hydroizolácie v šírke balkónového profilu. Následne sa do tejto vrstvy uloží balkónový profil na báze hliníka s eloxovaným povrchom.


06 / Butylová páska
Hliníkový balkónový profil sa prekryje butylovou páskou.


07 / Druhá vrstva hydroizolácie
Na podklad sa oceľovým hladidlom celoplošne aplikuje druhá vrstva hydroizolačnej stierky, ktorou sa prekryje hliníkový profil, ako aj vodotesná páska v rohoch balkóna. Hydroizolácia sa aplikuje zároveň aj na stenu, a to v šírke vodotesnej pásky. Výsledná suchá hydroizolačná vrstva musí byť hrubá min. 3 mm.


08 / Separačná rohož
Po zaschnutí hydroizolácie (max. 24 hodín) sa na podklad oceľovým hladidlom nanesie tenká vrstva cementového lepidla, do ktorej sa vloží separačná rohož.


09 / Lepenie dlažby
Na separačnú rohož sa oceľovým zubovým hladidlom (veľkosť zuba závisí od typu dlažby) nanesie cementové lepidlo, na ktoré sa bude lepiť dlažba.


10 / Lepidlo na dlažbu
Dlažba sa lepí obojstrannou metódou (tzv. buttering floating), pričom lepidlo sa pomocou murárskej lyžice nanáša aj na spodnú stranu dlaždice. Dlaždice sa po osadení do lepidla poklepú gumeným kladivom, čím sa stabilizujú a vytlačí sa vzduch. Položenú dlažbu možno škárovať po 24 hodinách.


11 / Škárovanie
Škárovacia malta sa v čistej nádobe zmieša s vodou (0,3 l/kg) nízkootáčkovým miešadlom, kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Zmes sa nechá 5 minút odležať a opäť sa krátko premieša. Nanáša sa gumenou stierkou pod uhlom 45°. Po zaschnutí sa plocha očistí špongiou (musí byť úplne čistá).


12 / Spoj dlažby s odkvapom
Spoj medzi hliníkovým odkvapovým profilom a dlažbou sa na záver vyplní polyuretánovým tmelom alebo tmelom na báze MS polymérov.


Info o materiáloch:


Emulzia na zvýšenie priľnavosti s plastifikačným účinkom weber.betonkontakt H716
Vysokoelastická cementová lepiaca malta na obklady a dlažby weber.col flex Premium zaradená podľa normy STN EN 12004 do triedy C2TE S1
Klinové dosky na báze EPS
Vysokoflexibilná dvojzložková hydraulicky rýchlotuhnúca stavebná hydroizolácia bez obsahu bitúmenu weber.tec Superflex D 24


Čo budete potrebovať


Penetračný náter weber.betonkontakt, spotreba: približne 0,2 kg/m2, plastové vedro: 2, 5, 20 kg, 5 kg 18,90 €
Cementové lepidlo weber.col flex premium, spotreba: 1,3 kg/hrúbka 1 mm, papierový obal: 25 kg 12,60 €
Klinové dosky EPS
Hydroizolácia weber.tec Superflex D 24, spotreba: približne 3,5 kg/m2 (hrúbka 3 mm), plastové vedro: 24 kg 141,12 €
Vodotesná páska BE 14, dĺžka: 10 a 30 m, 10 m 24 €
Hliníkový balkónový profil MAXI, hrúbka: 1,3 mm, dĺžka: 2,5 m 17,85 €/ks
Butylová páska
Separačná rohož weber.tec 30, šírka: 1 m, balenie: 30 m 237,24 €
Škárovacia malta weber.color comfort, spotreba: 0,7 kg/m2, PE vrece: 2 a 5 kg, 5 kg od 6,12 €
Polyuretánový tmel alebo MS polymér
Náradie a pomôcky: štetec, plastové vedro, zubové oceľové hladidlo, oceľové hladidlo, murárska lyžica, gumené kladivo, nízkootáčkové miešadlo, gumená stierka, špongia, rukavice


Vysokoelastická lepiaca malta na obklady a dlažbu


Lepiaca malta z vyššej výkonnostnej triedy weber.col flex Premium je mrazuvzdorná a vhodná na náročnejšie tenkovrstvové lepenie obkladov a dlažieb (napríklad na plochy s podlahovým vykurovaním pri použití vykurovacích rohoží), ako aj na lepenie obkladov a dlažieb s málo nasiakavým alebo tzv. slinutým (hutným) črepom na vonkajšie oslnené plochy, balkóny a terasy či na lepenie obkladu na obklad. Pri spracovaní je nevyhnutné, aby bola teplota prostredia a podkladu minimálne +5 °C a maximálne +25 °C.


TEXT + FOTO: Saint-Gobain Weber

 

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály .