Pridané 12. August, 2015
Pre spoločnosť Isover bol minulý rok pozitívnym rokom investícií a rozvoja. Trnavský závod na výrobu polystyrénu investoval v roku 2014 do výroby okolo 750-tisíc eur. Investícia okrem zvýšenia kvality a kapacity výroby prispela aj k zefektívneniu výrobných procesov. Predaj sivého polystyrénu narástol v porovnaní s rokom 2013 o 80 %. Celkovo stúpol predaj izolácii Isover o 18 %, pričom významný podiel na raste mal sivý fasádny polystyrén. Zdroj: Eurostav Dátum vydania: 12.8.2015 Rubrika / relácia: Infoservis Strana / správa 63

„Nárast predaja sivého polystyrénu o 80 % poukazuje na pozitívny trend – ľudia rozlišujú materiály a orientujú sa lepšie v ich kvalite,“ vysvetľuje Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti Isover. Kým pred dvoma rokmi firma investovala do systému recyklácie, v roku 2014 smerovali investície do výroby expandovaného polystyrénu (EPS). „Investovali sme do blokovej formy, ktorá umožnila 25 percentnú úsporu energií a efektívnejšie využívanie recyklovaného polystyrénu,“ hovorí Alexander Prizemin. Úspechy Isover dosahuje aj v recyklácii: v roku 2014 sa firme podarilo vyzbierať o 60 % viac odrezkov EPS ako v predošlom roku. „Naši partneri si rýchlo zvykli na túto službu a začali ju vo veľkom využívať, z čoho sa úprimne tešíme,“ hovorí marketingový riaditeľ.