Pridané 22. Október, 2015
rvé stretnutie Real Estate Club Bratislava, ktoré sa konalo 24.9.2015 si vybralo za tému Zdravé bytové domy aj preto, že sa konalo počas Svetového týždňa zelených budov. V príjemnej podvečernej atmosfére prišli na túto zaujímavú tému diskutovať Martin Marsina (Herrys), Boris Hrbáň (Imagine Development), Pavol Kukura (TAW), Vladimír Balent (Isover), Miloš Blanárik a Katarína Niňajová (obaja Prvá stavebná sporiteľna) a Peter Kysela (Atrios). Cieľ stretnutia bolo nájsť odpoveď na otázku, aké sú to zelené bytové domy a či je súčasný trh pripravený na takéto stavby z hľadiska dopytu kupujúcich. Dátum / Issue date: 21.10.2015 Publikácia / Publication: trendreality.sk

Blog Petra Kyselu


Od roku 2008 pôsobím na Slovensku v oblasti real estate, kedy som položil základy projekčnej spoločnosti Arch.Design Slovakia a rozšíril tak úspešnú značku z Čiech. V roku 2014 som túto spoločnosť odkúpil a začlenil ju pod značku ATRIOS, ktorá tak poskytuje komplexné služby pre investorov od architektonických štúdií, projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a projektového manažmentu. Popritom riešime vlastné investície a development projektov na Slovensku. Kreativita našich architektov a moje skúsenosti z developmentu a obchodu dávajú predpoklady na úspešnú prípravu projektov a spoluprácu s našimi partnermi. Prečítajte si aj ďalšie blogposty.


Súčasný stav rezidenčného trhu


Druhý kvartál 2015 priniesol opäť nárast predajov v segmente bývania kedy sa predalo približne 1000 bytov za kvartál. Očakávanie do konca roka je až 4 000 predaných bytov. Ponuka bytov sa tak zmenšuje a tak kupujúci čoraz viac kupujú byty z papiera, či kupujú staršie byty. Zaujímavé je, že medziročný nárast cien bytov dosahuje 6%. Tento stav trhu podporuje najmä trh s hypotékami, ktoré sú dostupné a stále za veľmi zaujímavých podmienok. Pre najbližšie obdobie by tento trend mal pokračovať


Čo zaujíma kupujúcich


Najviac bytov sa stále predáva v nižšom segmente, kde kupujúcich stále zaujíma hlavne cena bytu. Vzhľadom k príjmom môžu dosiahnuť na určitú výšku hypotéky a preto majú stanovený rozpočet na kúpu. Porovnávajú potom rôzne parametre bývania ako lokalitu, dispozície, bezpečnosť, občiansku vybavenosť, architektúru, avšak energetická efektívnosť stavby a to aký má budova certifikát, ich až tak veľmi nezaujíma. Pozerajú sa na ich aktuálny finančný náklad, ktorý vynaložia na kúpu bytu a nie na možné úspory počas ďalších 10-20 rokov.


Pre koho sú zelené bytové stavby zaujímavé?


Náklady, ktoré dokáže ušetriť byt alebo dom ak je navrhnutý energeticky efektívne nezaujíma veľmi tých, čo hľadajú úspory ale naopak tých majetnejších. Pri rodinných domoch je vidieť, že pri výstavbe menších sa pozerá na náklady stavby a šetrí sa, aby sa postavili za čo najmenej peňazí. Domy vo vyššom segmente, väčšie a drahšie, už väčšinou využívajú technológie, ktoré šetria náklady. Obdobne to je pri bytoch, kde sa dá očakávať, že trh pre takéto byty je vo vyššom a strednom segmente. Hoci je ťažké určiť parametre “vyššieho“ segmentu, dá sa predpokladať, že je približne 20% trhu. Preto zelené bytové stavby sú väčšinou menšie projekty, nakoľko presvedčiť klientov o takomto riešené pre 20 bytov je menej náročné ako pre 200.


Príklad prvého zeleného bytového domu


Medzi prvých priekopníkov takýchto bytových stavieb patrí Zelené átrium v Trnave. Projekt dospel k takémuto riešeniu aj vďaka tomu, že architektom a developerom je tá istá osoba, ktorá sa inšpirovala v Kanade. Projekt dospel k zmenám od pôvodných plánov a až k tomu, že stavba bude certifikovaná najvyšším certifikátom LEED platinum. Dosiahlo sa to aj použitím riešení a technológií, medzi ktoré patria kvalitná fasáda, tepelné čerpadlá, solárne panely, rekuperácia vzduchu, exteriérové žalúzie, meranie a regulácia, využitie dažďovej vody a iné.


Iný prístup z udržateľnej bytovej výstavbe


V zahraničí už zelené stavby prekonali uvažovanie, že udržateľná výstava je o technológiách a o energetických úsporách a pozerajú sa na iné aspekty, ktoré zvyšujú kvalitu bývania, ako napríklad kvalita verejných priestranstiev, dostupnosť alebo možnosti využívania iných druhov dopravy (MHD, bicykle). Takýmto projektom je aj Háj Park v Bratislave, kde developer spočítal, že radšej investuje do kvalitného bývania ako do maximálne technologicky vyspelého bytového domu. Použil kvalitné materiály ale zameral sa najmä na kvalitu života v dobrej komunite ľudí. Aj takýto môže byť prístup, ktorý prinesie lepšie bývanie.


Ako to ovplyvní náklady stavby?


Strach, že takáto budova je drahšia nie je opodstatnený. Náklady na výstavbu udržateľného bytového domu nemusia byť podstatne vyššie ak sa developer rozhodne pre takýto zámer už v počiatku, ešte keď je projekt na stole u architekta. Už v tomto štádiu dokáže vytvoriť projekt tak, aby bol “zelený“ alebo “udržateľný“ s minimálnym navýšením nákladov. Samozrejme, čím vyššia je úroveň zelenej stavby z hľadiska technologických riešení alebo iných parametrov, náklady úmerne rastú.


Prečo by kupujúci mali pozerať na aspekt “zelenosti“?


Developer musí počítať s tým, že strávi viac času vysvetľovaním výhod. Medzi jeden z hlavných argumentov môže patriť napríklad syndróm chorých budov. V moderných budovách, alebo v starších domov ktoré sú zateplené, a ktoré majú nové tesné okná, je bežným javom, že ľudia trpia ráno únavou, bolesťami hlavy, či rôznymi chorobami. Je to kvôli tomu, že v takto uzavretej spálni kde nie je dostatočná výmena vzduchu, je v noci a ráno veľmi vysoká hladina CO2, ktorá spôsobuje tieto javy. Málokto si to uvedomuje ale určite pri dostatočnej osvete toto môžu viacerí uvážiť ako argument, prečo si vybrať zdravšie bývanie.


Certifikovať zelené bytové domy alebo nie?


Rovnako ako tomu bolo pred 3 rokmi, kedy sa začali objavovať prvé certifikované kancelárske budovy sa dá očakávať, že podobne to bude aj s bytovými domami. Dnes sa už máloktorý developer kancelárskej budovy rozhodne necertifikovať, pretože na trhu to začína byť štandardom. Otázne ale zostáva, či tempo rastu dopytu po certifikovaných bytových domoch bude rovnaké. Ľudia si takéto bývanie musia vyskúšať, musia ho zažiť a potom sa začnú sami pýtať a vyžadovať si ho. Preto sa dá očakávať, že to bude pomalšie. Je ale dobré, že už dnes je registrovaných pre certifikáciu takmer 10 bytových stavieb.


Z diskusie vyplynulo, že zelený – udržateľný bytový dom sa pozerá na tri aspekty. Aby bol energeticky úspornejší, poskytoval vyššiu kvalitu života a aby sa v ňom ľudia cítili dobre a prospievalo to aj ich zdraviu. Ak sa takýto projekt pripravuje už od návrhu, nemusí predražiť výstavbu a tým ani predajné ceny bytu. V súčasnosti si toto ľudia začínajú uvedomovať, aj keď je to zatiaľ menšina. Ak sa ľuďom poskytnú správne argumenty, je vysoký predpoklad, že takéto projekty môžu byť veľmi úspešné a majú určite budúcnosť.