Pridané 28. September, 2015
V našej stavebnej poradni odpovedáme na čitateľské otázky menšieho i rozsiahlejšieho charakteru. Ak si neviete na svojej stavbe s niečím rady, napíšte nám na poradnauss@jaga.sk. Možno práve vašu otázku vyberieme ako tému poradne. Iste tak pomôžeme viacerým čitateľom. AKÚ PODLAHU DA Ť DO POD KROVIA ? Dátum / Issue date: 21.09.2015 Publikácia / Publication: Urob si sám Strana / Page: 62

Ako dlhoročný predplatiteľ a čitateľ by som sa rád opýtal, ako postupovať pri rekonštrukcii podlahy v staršom rodinnom dome. Dom bol postavený v 60. rokoch 20. storočia na Liptove. Po úplnej rekonštrukcii strechy vznikli v podkroví celkom príjemné priestory, ktoré by sme chceli využiť na bývanie. Problémom je podlaha. Po vykonaní sond na požiadavku statika (detaily sú na fotografiách) sme zistili, že je nutné aj prerobenie podlahy. Pôvodná podlaha pozostáva zo spodných drevených stropných hranolov s rozmermi asi 180 × 180 mm vzdialených od seba približne 900 mm. Naspodku hranolov sú podbité dosky (s tŕstím) - tie tvoria strop prízemia. Dosky sú aj na hornej časti hranolov. Na nich je uložená hydroizolačná vrstva (lepenka) a na nej zhruba 5 až 8 cm hrubý škvarobetónový zásyp, ktorý je z hornej časti uzavretý betónovým poterom s hrúbkou 3 až 4 cm.
Takáto podlaha je na celej ploche podkrovia. Je však dosť citlivá na otrasy pri silnejšom pohybe ťažších osôb. Pracovníci, ktorí nám robili búracie a murovacie práce, navrhovali odstránenie škvarobetónového zásypu spolu s betónovým poterom a nahradenie zásypu materiálom Liapor, ktorý sa po urovnaní môže zhora uzavrieť OSB doskami.
Druhým variantom je odstránenie pôvodného materiálu až po dosky a použitie novej hydroizolačnej fólie, na ktorú sa v hrúbke asi 7 až 12 cm umiestni Ekostyrén (500 - 700 kg/m3) vystužený oceľovou sieťou hrubou 4 mm a s veľkosťou oka 15 až 20 cm. Navrch sa aplikuje betónový poter a môže sa položiť napr. ešte suchá podlaha Rigips. Pred rekonštrukciou však chceme v podkroví inštalovať aj vykurovacie a vodovodné rozvody. Pred rozhodnutím by som si rád prečítal aj Váš názor a odporúčanie, ako podlahu rekonštruovať.
Pavel T. Predpokladáme, že obidva varianty statik považuje za možné a že ste s ním možnosti zaťaženia podlahy prekonzultovali. Vieme, že každý majster má na riešenie podlahy svoj odborný názor, preto chcete o podlahe vedieť viac. Variantov je skutočne viacero a závisí aj od vašich finančných možností, ktorý si vyberiete.


PODSYP Z EXPANDOVANÉHO ÍLU


Tento veľmi ľahký prírodný granulát, vyrábaný expandovaním prírodného ílu, poznajú starší ľudia aj pod názvom keramzit - dnes je známa značka Liapor. Svojou podstatou sa radí medzi keramické hmoty. K základným vlastnostiam keramických materiálov, ako je vysoká pevnosť, malá nasiakavosť, stálosť a zdravotná neškodnosť, sa pridružuje aj veľmi nízka objemová hmotnosť a vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Vďaka týmto vlastnostiam je keramzit veľmi dobrým materiálom na rôzne izolačné zásypy a podsypy, a to nielen v podkroví, ale aj inde.


VYROVNÁVACÍ PODSYP Z PÓROBETÓNU


Ide o špeciálny sušený, ľahký, minerálne pórobetónový granulát Fermacell s mnohostrannými možnosťami použitia. Ekonomicky výhodne z neho možno vytvárať zvukovo- a tepelnoizolačné konštrukcie s protipožiarnou ochranou. Vďaka hrubému povrchu granulátu sa materiál spojí a získa tak vysokú pevnosť bez ďalších spojív. Treba zohľadniť jeho 5-percentnú stratu hrúbky pri zhutnení. Vyrovnávajú sa ním podlahy v starých budovách aj v novostavbách, na ľahkých drevených stropoch aj na stropoch z drevených trámov. Treba však použiť špeciálnu podkladovú tkaninu, aby sa zabránilo prepadávaniu sypkého materiálu cez diery, trhliny či medzery v strope. Pri použití PE (polyetylénovej) fólie ako ochrany proti prepadávaniu podsypu je nutné zohľadniť stavebnofyzikálne vlastnosti.


VYTVORENIE SUCHÉHO PODSYPU


Po upevnení okrajových izolačných pások pri jednej zo stien vysypte asi 200 mm široký pás zo zásypového materiálu a rovnobežne s ním aj ďalšie s rozstupom s dĺžkou sťahovacej laty (závisí od veľkosti miestnosti), ktoré potom urovnajte podľa dlhej vodováhy na správnu výšku. Na zásypový materiál môžete položiť vodorovné lišty.
Následne materiál nasypete aj medzi násypy a pomocou sťahovacej laty ho upravíte na presnú výšku. Potom môžete začať s ukladaním podlahových dosiek (fermacell.cz). Oveľa jednoduchší spôsob je zarovnávať násyp medzi hranolmi s rovnakou výškou. Možno by bola vhodná aj najlacnejšia alternatíva s použitím vyrovnávacieho podsypu z obyčajného presušeného piesku s nasledujúcou skladbou (odspodu): PE fólia, piesok, PE fólia, tepelná izolácia (ak je nutná). Piesok je však ťažký, a preto musí byť násyp nízky. Odporúčame použiť na podlahu aspoň 3 cm polystyrénu alebo tvrdenú keramickú izoláciu.


IZOLÁCIA A ĎALŠIE VRSTVY


Vo vašom prípade by bolo možné uvažovať aj o fúkanej izolácii medzi trámami stropu (podlahy), a to skôr, ako ho uzavriete podlahou. Zlepší sa tým tepelná izolácia, takže teplo z prízemia nebude zbytočne unikať do podkrovia.
Ak chcete podlahové kúrenie, vynechajte tepelnú izoláciu a položte systémové dosky suchého podlahového vykurovania a na ne podlahovú skladbu podľa odporúčania výrobcu vykurovania.
Na roznášaciu vrstvu môžete položiť dvojvrstvovú prekladanú vrstvu zo sadrokartónových dosiek. Inou možnosťou sú OSB dosky alebo cementotrieskové dosky. Tento postup si nevyžaduje odstránenie starej podlahy, čo značne znižuje náklady na rekonštrukciu.
Keďže spomínate, že chcete rozvody vody (asi chcete v budúcnosti vystavať kúpeľňu), aspoň v časti miestnosti by som použil špeciálne materiály na suchú výstavbu určené do vlhkých priestorov! Väčšina výrobcov umožňuje pri dodržaní skladby podlahy aj lepenie dlažby. Prípadne môžete v tejto časti použiť betónový poter.
Čo sa týka rozvodov kúrenia, nevidím žiadnu prekážku - buď sa zmestia do izolácie, alebo ich môžete zasekať do starého poteru.


POTERY Z ĽAHČENÉHO BETÓNU


Ľahčené betóny poskytujú vyššiu pevnosť ako zásypy, menšiu prašnosť, zato sú však ťažšie a o čosi horšie tepelne izolujú. Svojpomocní stavebníci, ale aj profesionáli využívajú plnivo do betónu Ekostyrén z polystyrénovej drviny, ktoré významne zlepší tepelnoizolačné vlastnosti poterov. Drvina je ľahko miešateľná s vodou, cementom a pieskom. Polystyrénbetón sa ľahko pripravuje ručne, v miešačke alebo domiešavači. Potery z polystyrénbetónu sa spracúvajú ako bežné betónové potery. Dopraviť poter do podkrovia však bude asi ťažšie ako vynášať suchý a ľahký zásypový materiál.


NAŠE ODPORÚČANIE


Pokiaľ ide o zvukové vlastnosti budúceho podkrovia, kde uvádzate, že podlaha je citlivá na otrasy pri silnejšom pohybe ťažších osôb, tento problém vyrieši každá nová podlaha -či už s poterom, alebo ako suchá skladba.
Naše odporúčanie je teda takéto: Ak to dovoľuje výška podkrovia a podlahy, navrhujeme ponechať starý poter a využiť podlahu so suchou skladbou. Podlaha tam je, tak sa nám zdá zbytočne starú dať preč a nahradiť ju novou (aj keď nie je čo majstrom vyčítať, lebo postup, ktorý navrhli, je technologicky správny). Výrobcovia suchých systémov majú skutočne veľký výber riešení a väčšinu prác možno realizovať aj svojpomocne. Mnoho výrobcov používa systém suchej výstavby, napr. magips.sk, fermacell.sk, knauf.sk, rigips.sk, isover.sk, lithotherm.sk. Odpovedal Mario Ondrejka, ech-cm.sk


Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur